Да дарим сигурност

Колежът е училище, което се ангажира да предлага отлично образование на талантливи ученици със силни лидерски качества. За да постигнем нашата цел да създадем приобщаваща и културно разнообразна среда, всяко учебна година набираме средства, от които разпределяме повече от милион долара за финансова помощ на семейства в нужда. Тези средства са дарени от щедрите възпитаници, настоятели, родители и приятели на нашето училище. Търсим вашата подкрепа. Моля, дарете сума според възможностите си и осигурете дар на сигурност на нашите ученици. 

gift-of-security-2022-bilingual

За да помогнем на семействата в нужда, насочваме цялото си фондонабиране към финансова помощ. Моля, дарете според възможностите си!

Заради разпоредбите за социално дистанциране, колежът загуби възможности за фондонабиране като Фестивалът на изкуствата и източници на приходи като пролетното училище. За да достигнем събраното през миналото лято, трябва да наберем още 65 000 лева до 31 август. Заедно можем да дарим сигурност на семействата на Американския колеж в София.

Траян Траянов '01

Завършил и настоятел

Американският колеж промени живота ми, като ми отвори врати, които иначе биха били недостъпни за мен и семейството ми. А това от своя страна е било възможно поради далновидността и щедростта на онези дарители, благодарение на които способни деца от цялата страна получават привилегията да учат в елитно частно училище без оглед на финансовите възможности на семейството им.