TOM Трети: технологичен мейкатон

21 март 19 | 13:00 - 24 март 19 | 15:00

Американския колеж в София

krum0253jpg