Да дарим сигурност

Колежът е училище, което се ангажира да предлага отлично образование на талантличи ученици със силни лидерски качества. За да постигнем нашата цел да създадем приобщаваща и културно разнообразна среда, всяко учебна година набираме средства, от които разпределяме повече от милион долара за финансова помощ на семейства в нужда. Тези средства са дарени от щедрите възпитаници, настоятели, родители и приятели на нашето училище. Търсим вашата подкрепа. Моля, дарете сума според възможностите си и осигурете дар на сигурност на нашите ученици. 

Американският колеж в София е известен не само с дълбоките си исторически корени или взискателната академична учебна програма, дори не само с набора от извънкласни дейности; това е общността на ученици, учители, родители, завършили възпитаници и приятели, които преминават през пространството и времето; тази общност отличава колежа. Общност, която е обединена в разбирането си за стойността на образованието като средство за добър и достоен живот на непрестанно учене и слуба в полза на обществото.
Филантропията винаги е била в основата на Американския колеж в София. Това позволи на предишни поколения колежани да учат в училището и ние разчитаме на дарения, за да гарантираме, че бъдещите ученици ще имат същите възможности да получат изключително образование. Моля, присъединете се към нашите усилия и дарете всяка сума, която желаете, и осигурете дар на сигурностъа на нашите ученици.

За да помогнем на семействата в нужда, насочваме цялото си фондонабиране към финансова помощ. Моля, дарете според възможностите си!

Заради разпоредбите за социално дистанциране, колежът загуби възможности за фондонабиране като Фестивалът на изкуствата и източници на приходи като пролетното училище. За да достигнем събраното през миналото лято, трябва да наберем още 65 000 лева до 31 август. Заедно можем да дарим сигурност на семействата на Американския колеж в София.

Траян Траянов '01

Завършил и настоятел

Американският колеж промени живота ми, като ми отвори врати, които иначе биха били недостъпни за мен и семейството ми. А това от своя страна е било възможно поради далновидността и щедростта на онези дарители, благодарение на които способни деца от цялата страна получават привилегията да учат в елитно частно училище без оглед на финансовите възможности на семейството им.