Станете част от преподавателския екип в Американския колеж в София

Американският колеж в София открива 4 допълнителни позиции за преподаватели на пълен работен ден по следните предмети: английски език и литература (по заместване), английски език в 8. клас, по математика, по точни науки и по хуманитарни науки (стажант-преподаватели). Въвеждаме тези длъжности в отговор на усложнената обстановка, като допълнително наетите учители ще подпомогнат гладкото и ефективно протичане на учебния процес и високото качество на образованието на нашите ученици. Освен преподаватели, колежът търси да назначи счетоводител и асистент “Външни програми”. Запознайте се с описанията на откритите позиции и кандидатствайте до 23 ноември. Нямаме търпение да се срещнем с кандидатите, одобрени за интервю.