Родителско-учителска асоциация

Родителско-учителската асоциация (РУА) към Американския колеж в София (АКС) е доброволно гражданско сдружение с нестопанска цел, помощен орган на АКС (Уставът на РУА е публикуван на интернет страницата на АКС).  Членството в РУА е доброволно и е отворено за всички родители на ученици в АКС. Основна цел на РУА е да допринася за повишаване качеството на обучението в АКС, като подпомага и разнообразява формите на обучение и извънкласна дейност, поощрява участието на родителите в живота на АКС и спомага за по-тесни контакти между родители и преподаватели. РУА се стреми да постигне целите си като:

- подпомага учебните програми и инициативи на АКС чрез подходящи форми на участие на родители и стопански субекти;
- организира или подкрепя организирането на извънкласни дейности;
- подпомага планирането в АКС чрез проучване мненията на родители и ученици;
- координира доброволната финансова подкрепа от родителите за АКС и организира мероприятия за набиране на средства от родители и стопански субекти;
- подпомага навлизането на родителите на новоприетите ученици в живота на АКС;
- координира организирането на тържество за завършване на осмокласниците в края на учебната година;
- участва в избора на „Учител на годината” и осигурява наградата за избрания учител;
- координира процеса на поръчка и изработване на училищния мемориален пръстен за завършващите Колежа ученици;
- организира неформални срещи на родителите от всички випуски с преподаватели и членове на администрацията на Колежа по време на учебната година за запознаване, обсъждане на общоучилищни проблеми, нови инициативи и др.;
- участва в провеждането на ежегодния Фестивал на изкуствата със собствен щанд и финансови средства за клубовете на учениците.

Управителният съвет на РУА се избира на общо събрание на РУА всяка година и включва председател, заместник-председател, касиер и секретар. Всеки родител може да номинира и да бъде номиниран за всяка от тези длъжности.

Новините от РУА можете да научите на интернет страницата на Колежа и от електронните писма, изпращани до родителите.

Ако искате да се свържете с нас или да станете член на РУА, можете да ни пишете на pta@acsbg.org

Елена Онбрайт

Председател на РУА

Наскоро препрочетох ценностите, обявени на интернет страницата на Американския колеж в София: отговорност, почтеност, уважение и стремеж към отличие – както като ученик, така и като гражданин. Като погледнах назад, осъзнах, че моето дете е придобило всички тях, за което винаги ще съм благодарна на колежа. Участието на родителите в Родителско-учителската асоциация е само един от начините да възпитаме у децата си обществена ангажираност и щедрост – чрез личния си пример.

Илияна Илиева

Бивш председател на РУА

Социалната ангажираност на децата, в която се възпитават в колежа, ги провокира за реалния живот. Родителят също научава много.

Николета Молдованска-Алексиева

Бивш председател на РУА

За мен е чест, че дъщеря ми, а покрай нея и цялото ни семейство, беше част от общността на това вълшебно място.