Програма диплома IB

За повече информация за акредитирането на Американския колеж в София като IB училище моля последвайте линка:

Американският колеж в София е акредитирано IB училище (IB World School), което предлага обучение по Международната програма International Baccalaureate Diploma (IBDP) от 2005 г. За прием в двугодишния курс могат да кандидатстват чуждестранни ученици и български ученици, идващи от чужбина, които не получават българска диплома. В рамките на програмата Американският колеж предлага обучение на високо академично ниво с преподаватели, експерти в своята област. Курсът в максимална степен подготвя учениците за предстоящото им обучение във висши училища. Обучаващите се по програмата ученици имат възможност да покрият изискванията и за получаване на американска диплома от колежа, която се присъжда независимо от IB дипломата на Международната бакалауреатска организация (IB).

Американският колеж предлага широк диапазон от IB курсове, сред които

английски А: литература - високо ниво ВН  
френски B - стандартно ниво СН/високо ниво ВН френски Ab initio - СН
испански B - СН/ВН испански Ab initio - СН
немски B - СН/ВН немски Ab initio - СН
икономика - ВН история - ВН
биология - СН/ВН химия - СН/ВН
математика: приложения и интерпретации - СН/ВН  
математика: анализи и подходи - СН/ВН  


Заниманията по Теория на познанието, програмата „Творчество, действие и служба в полза на обществото” (CAS), както и часовете, посветени изцяло на писане на есе, са неделима част от програмата и имат за цел да насърчат интелектуалното развитие на учениците, въвеждайки ги същевременно в сферата на социалната отговорност. Програмата IB завършва през май, когато учениците държат и последните си изпити.

Чрез програмата IB, очертана от Международната бакалауреатска организация, Американският колеж поощрява личностното и интелектуалното развитие на ученика.

Обучаващите се в рамките на програмата диплома IB се стремят:

- да проявяват интелектуално любопитство
- да демонстрират познание
- да мислят
- да общуват
- да се придържат към своите принципи
- да бъдат толерантни
- да проявяват грижа
- да поемат рискове
- да бъдат здравомислещи
- да умеят да анализират

За по-подробен преглед на това какво представлява програмата диплома IB, моля разгледайте линка: https://ibo.org/programmes/diploma-programme/ 

За информация, свързана с програмата диплома IB и признаването на дипломите й от страна на университетите, моля изтеглете следната официална публикация: Guide of University Recognition

Устава на програмата (General Regulations: IB Diploma Programme) можете да прочетете ТУК.

 

За повече информация:

Д-р Зорница Семкова

Ръководител на катедрата / Преподавател по история / Координатор на Програмата IB
z.semkova@acsbg.org
  • Доктор по история

  • Магистър по история

  • Специализация по модерна и съвременна история

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

КОЛЕЖЪТ СТАРТИРА ПЕТГОДИШЕН ПРОЦЕС ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА програма INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA

В края на февруари 2024 г. Американският колеж в София започна работа по едногодишния процес на самооценка на прилагането на Международната бакалавърска програма (IBDP). Оценката на програмата е едновременно изискване и услуга, предоставяна от Организацията на Международния бакалауреат (IBO) на всеки пет години, и има за цел да гарантира, че стандартите и практиките на програмата се поддържат. Еднакво важен е процесът на официална и цялостна самооценка с участието на всички заинтересовани страни в IB общността на колежа, който е източник на нова динамика и импулс и дава възможност за осмисляне на постиженията и новите инициативи и за засилване на комуникацията в училището.

От колежа се очаква да оцени изпълнението на прилагането на програмата IB в съответствие със Стандартите и практиките на програмата и изискванията на програмата, както и да определи основните си постижения през разглеждания петгодишен период 2020-2025 г. и да идентифицира практиките, които се нуждаят от по-нататъшно развитие. 

Като основна стъпка в този процес колежът ще събере информация за цялостно самообучение сред заинтересованите страни от колежа. Ще бъде проведено проучване сред родители, ученици, служители и възпитаници на програмата IB, за да определи силните и слабите страни по отношение на стандартите и практиките на IB. Редица служители от администрацията, финансовия отдел, библиотеката, ИТ-отдела и др. ще помагат с необходимите документи и обратна връзка, а ръководството вече участва активно.

Всички преподаватели по IB в колежа ще се съберат първо в групи по предметите си, а след това ще обработят събраните данни като членове на следните комисии: 

  1. Цел: споделена важна мисия 
  2. Околна среда: осигуряване на важни структури, системи и ресурси 
  3. Култура: създаване на положителна училищна култура
  4. Учене: осигуряване на ефективно образование

След като прегледа проучванията, докладите на комитетите и други данни, колежът ще попълни въпросника за самообучение по програмата IB. Всички политики в областта на IB ще бъдат преразгледани и актуализирани. До 1 март 2025 г. колежът ще представи отговорите на въпросника и всички необходими придружаващи документи на IBO отговорите. Кулминацията на процеса ще бъде четене и обсъждане и онлайн посещение на екип за оценка на IB през април 2025 г.

Очакваме с нетърпение да включим всички заинтересовани страни в процеса самооценка и бихме искали да благодарим предварително на всички, които ще се включат за техните усилия и подкрепа!

За обща информация за програмата диплома IB, моля последвайте линка към официалната й страница