Програма диплома IB

За повече информация за акредитирането на Американския колеж в София като IB училище моля последвайте линка:

Американският колеж в София е акредитирано IB училище (IB World School), което предлага обучение по Международната програма International Baccalaureate Diploma (IBDP) от 2005 г. За прием в двугодишния курс могат да кандидатстват чуждестранни ученици и български ученици, идващи от чужбина, които не получават българска диплома. В рамките на програмата Американският колеж предлага обучение на високо академично ниво с преподаватели, експерти в своята област. Курсът в максимална степен подготвя учениците за предстоящото им обучение във висши училища. Обучаващите се по програмата ученици имат възможност да покрият изискванията и за получаване на американска диплома от колежа, която се присъжда независимо от IB дипломата на Международната бакалауреатска организация (IB).

Американският колеж предлага широк диапазон от IB курсове, сред които

английски А: литература - високо ниво (ВН)  
френски B - стандартно ниво (СН)/високо ниво (ВН) френски Ab initio - СН
испански B - СН/ВН испански Ab initio - СН
немски B - СН/ВН немски Ab initio - СН
икономика - ВН история - ВН
биология - СН/ВН химия - СН/ВН
математика: приложения и интерпретации - СН/ВН  
математика: анализи и подходи - СН/ВН  


Заниманията по Теория на познанието, програмата „Творчество, действие и служба в полза на обществото” (CAS), както и часовете, посветени изцяло на писане на есе, са неделима част от програмата и имат за цел да насърчат интелектуалното развитие на учениците, въвеждайки ги същевременно в сферата на социалната отговорност. Програмата IB завършва през май, когато учениците държат и последните си изпити.

Чрез програмата IB, очертана от Международната бакалауреатска организация, Американският колеж поощрява личностното и интелектуалното развитие на ученика.

Обучаващите се в рамките на програмата диплома IB се стремят:

- да проявяват интелектуално любопитство
- да демонстрират познание
- да мислят
- да общуват
- да се придържат към своите принципи
- да бъдат толерантни
- да проявяват грижа
- да поемат рискове
- да бъдат здравомислещи
- да умеят да анализират

За по-подробен преглед на това какво представлява програмата диплома IB, моля разгледайте линка: https://ibo.org/programmes/diploma-programme/ 

За информация, свързана с програмата диплома IB и признаването на дипломите й от страна на университетите, моля изтеглете следната официална публикация: Guide of University Recognition

Устава на програмата (General Regulations: IB Diploma Programme) можете да прочетете ТУК.

 

За повече информация:

Д-р Зорница Семкова

Ръководител на катедрата / Преподавател по история / Координатор на Програмата IB
z.semkova@acsbg.org
  • Доктор по история

  • Магистър по история

  • Специализация по модерна и съвременна история

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

ACS СТАТИРА ПЕТГОДИШЕН ПРОЦЕС ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА програма INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA

От декември 2018 г. Американският колеж в София започна работа по процес на оценка на изпълнението на Международната програма International Baccalaureate Diploma (IBDP) за по-дълъг период от година. Оценката на програмата е едновременно изискване и услуга, предоставяна от организацията на IB на всеки пет години и има за цел да гарантира, че стандартите и практиките на програмата се поддържат. Все пак, по своята значимост, това е процес на формална и всеобхватна самооценка, в която участват всички заинтересовани страни в рамките на общността на Американският колеж в София и програмата. Това е източник на нова динамика и импулс и дава възможност да се обмислят постиженията и новите инициативи и да се увеличи комуникацията в училището.

От колежа се очаква да определи собствената си оценка на изпълнението на програмата IB, в съответствие със стандартите, практиките и изискванията на програмата и да идентифицира основните постижения през петгодишния период на оценяване (2015-2020 г.) както и да идентифицира практики, които се нуждаят от по-нататъшно развитие.

Като основна стъпка в процеса колежът ще събере информация за цялостно самооценяване сред заинтересованите страни. Ще бъдат анкетирани родителите, учениците, персоналa и завършилите по програмата IB, за да определят силните и слабите страни по отношение на стандартите и практиките на програмата. Преподавателите по IB дисциплини в колежа също ще събират и обработват данни като членове на следните комисии:

  1. Философия
  2. Организация
  3. Учебен план

След попълване на IB въпросника за самооценяване, от май 2019 г. до март 2020 г. колежът ще преразгледа проучванията, докладите на комисиите и други данни. Всички IB политики ще бъдат прегледани и актуализирани. Колежът ще представи отговорите на въпросника, план за действие за целите на подобряване на Международната програма International Baccalaureate Diploma за следващите пет години и всички необходими подкрепящи документи към организацията International Baccalaureate до април 2020 г. Кулминацията на процеса ще бъде възможно посещение на място от екип за оценка на програмата IB през април 2020 г.

За обща информация за програмата диплома IB, моля последвайте линка към официалната й страница