Прием

Американският колеж в София, акредитиран от МОМН, MSA и IBO, приема български и чуждестранни граждани на база на техните резултати от приемните изпити на училището.

842

ученици

33 %

чуждестранни преподаватели

92 %

одобрени кандидати за финансова помощ

Защо да изберете нас

 • Американският колеж в София е езикова гимназия с прием след 7. клас, акредитирана в България от Министерството на образованието, младежта и науката, а в САЩ - от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA) и от Международната бакалауреатска организация (IBO). 

 • След полагане на приемен изпит на английски език колежът приема и ученици, успешно завършили 8. и 9. клас в годината на кандидатстване в български училища на територията на Република България.

 • Ние сме най-старата американска образователна институция извън пределите на САЩ. През 2010 година отпразнувахме нашата 150-а годишнина.

 • При нас се обучават 842 ученици.

 • Работим с мотивирани млади хора и ги подготвяме да се справят с най-високите академични изисквания на всеки университет по света.

 • Преподаваме всички предмети на английски език с изключение на български език и литература и чужди езици.

 • Предлагаме профилирано обучение. Английският език е първи профилиращ предмет за всички наши ученици, математиката – втори, а третият профилиращ предмет се избира между четири профила: химия, физика, хуманитарни науки и информатика.

 • Работим с екип от 85 високо квалифицирани преподаватели, 33% от които са чужденци, идващи основно от САЩ, Великобритания и Канада.

ВИСОК АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ

 • Приемаме ученици въз основа на академичните резултати на кандидатите - само след успешно полагане на приемния изпит на колежа.

 • Провеждаме интензивна академична подготовка, в която придобиването на знания и прилаганетоим са неразделно свързани.

 • Предлагаме много добре развита програма за дейности извън класната стая, която допълва академичните знания и умения на учениците и помага за израстването им като личности.

 • Прилагаме високи академични стандарти, поддържани от доброто взаимодействие между български и чуждестранни преподаватели – професионалисти с дълъг педагогически стаж и разнообразни образователни практики.

 • Използваме интерактивните методи на модерното образование - основа на учебната ни програма.

 • Развиваме самостоятелно критическо мислене и социално ангажирана позиция. Учениците, които завършват колежа, се отличават с ясни цели и умения да ги постигат. Състезават се успешно с най-добрите ученици в цял свят.

Български ученици

Намаляване на учебната такса за български ученици, успешно положили приемния изпит

Българските ученици се обучават по българската програма за средните училища, утвърдена от Министерство на образованието, младежта и науката. Всички български ученици получават и американска диплома след покриване на допълнителните академични и други изисквания.

В 9.-10. клас всички предмети, с изключение на български език и чужди езици, се преподават на английски език. В 11.-12. клас всички предмети, с изключение на български език, чужди езици, география на България и свят и личност за 12. клас, както и някои от профилиращите предмети, се преподават на английски език. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения по определени учебни предмети на по-високо ниво. За всички ученици в Колежа английският език е първи профилиращ предмет, а математиката – втори. Трети профилиращ предмет се избира между химия, физика, хуманитарни науки и информатика.

Чуждестранни ученици

Чуждестранни ученици се приемат по всяко време на учебната година според наличието на свободни места в съответния клас и това дали Колежът приема, че показаното ниво в гимназиалната академична справка на ученика/ученичката отговаря на нивото на съответния клас в Американския колеж.

Пълни стипендии

За български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

g-crescoli-364214-unsplashjpg
Колежът предлага четири пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас - Стипендиите „Полански", „Обербауер" и "Гипсън". Тези стипендии се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.
 
Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в Колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански", „Обербауер" и "Гипсън". Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.
 
Стипендиите „Полански", „Обербауер" и "Гипсън" се финансират от фондация Tianaderrah, със седалище в Ню Йорк.