Изграждаме бъдещето: Стратегически план на Американския колеж 2027

Скъпи приятели на колежа:

Преди две години, малко преди светът да бъде преобразен от безпрецедентна пандемия, сплотена група радетели на Американския колеж в София започна процес, който да проектира бъдещето на колежа. С чувство на дълбока признателност и уважение към нашата общност от изключителни ученици, преподаватели и семейства, бяхме вдъхновени от неспирната работа, която продължава да утвърждава Американския колеж като стожер на качественото образование вече 30 години след възстановяването му. Знаехме също, че утвърдените образователни институции не могат да стоят неподвижни; те трябва да предвиждат
динамичния образователен пейзаж и да подготвят учениците за живот и кариера в бързо променящ се свят. Разчитахме задълбоченият процес на стратегическо планиране, редовно използван от успешните образователни институции по цял свят, да ни помогне да изясним настоящите пречки, да постигнем съгласие по ключовите цели за развитие и да създадем дългосрочна визия за високи постижения на колежа.

Целите и областите, върху които възнамеряваме да се съсредоточим, представени в приложения Стратегически план на колежа, са продукт на тясно сътрудничество между преподаватели, служители, настоятели, родители, ученици и завършили възпитаници. В продължение на 18 месеца проведохме проучвания в рамките на нашата общност, организирахме различни срещи на фокус групи и проведохме обширно онлайн обсъждане с над 60 представители на общността. Всяка от инициативите ни помогна да посочим съществуващите силни и слаби страни, да съберем и оценим стремежите за бъдещето и да приоритизираме областите, върху които да се съсредоточим през следващите пет години. Ангажираността и активният принос на цялата ни общност доведоха до ползотворен и всеобхватен резултат. Дълбоко признателни сме за това!

Стратегическият план на Американския колеж 2027 се определя от силния ангажимент към нашите ученици, от фокуса ни върху тяхното удовлетворение в училище и високите ни цели по отношение на техните успехи след завършването. Шестте цели съответстват на основните области от дейността и приноса на колежа: Учебна програма, Преподаватели и служители, Общност, Финансиране, Материална база и Мрежи на
взаимодействие. С всяка стратегическа цел се стремим да отговорим на основни въпроси като: Какви възрастни искаме да станат нашите ученици? Какво въздействие искаме да окажем и върху кого? Как образованието, което предоставяме, да остане актуално през следващото десетилетие? Как да намерим ресурсите, които да съответстват на нашите стремежи? Всички отговори, предложени в Стратегическия план, са силно свързани с мисията и ценностите на колежа.

И в следващите стъпки от процеса по стратегическото планиране ще продължим да разчитаме на приноса и усърдната работа на цялата общност. В предстоящите седмици чрез поредица от събития ще представим ключови аспекти от Стратегическия план на Американския колеж в София. Ще се радваме да се присъедините, да споделите вашите впечатления и да зададете въпросите си. В момента се разработва подробен
план за изпълнение на направленията за развитие в рамките на всяка от шестте стратегически цели, съобразен с нашите приоритети и налични ресурси. Изпълнението на плана ще започне още тази учебна година, като следващият президент на колежа също ще има възможност да даде своя принос. Както досега, ще продължим да ви информираме за напредъка ни и ще се радваме на вашето активно участие в този процес.
Сътрудничеството в рамките на общността на колежа е от решаващо значение за досегашните ни успехи и ще продължи да е ключово и занапред. В навечерието на 30-годишнината от възстановяването на Американския колеж в София с особено вълнение започваме да реализираме нашите амбициозни цели от Стратегическия план, така че да можем да осигурим най-добрия път напред за колежа през следващите 30 години.

Теодора Конецовска ’97
Председател на Борда на настоятелите
Октомври 2021 г.

Членове на работната група за стратегическо планиране: Том Маршал, д-р Ричард Т. Юинг-мл., Ивелина Борисова ’98, Керън Колиас, Катрин Георгиев, Марси Рийс, Евгения Пеева-Кирова ’04, Сам Сиймор