Подкрепете колежа!

От самото основаване на Американския колеж в София даренията на щедри личности и организации са играли ключова роля във финансирането на училището. Даренията правят постигнатото от нас възможно.

"Доколкото знам, това е единственият случай, в който местно правителство дарява в помощ на американска образователна институция в Близкия Изток и на Балканите," написа в книгата си за историята на Американския колеж дългогодишният президент Флойд Бляк, говорейки за това, че строежът на колежа е финансиран отчасти от продажбата на 15 000 куб. метра дървен материал, отпуснати от българското правителство. "Това е поразителен пример на добра воля между българи и американци."

В днешни дни даренията се използват за отпускане на стипендии, професионално развитие на преподавателите и подобрения в материалната база на колежа. Ние сме дълбоко признателни за подкрепа от всякакъв размер!

givingjpg

Дарение за колежа можете да направите по четири начина: онлайн, чрез банков превод, чек или на място (в брой).
 

  • Онлайн (чрез кредитна карта, дебитна карта или системата на PayPal) – формуляр за дарение тук

    При избор на опция Дарения по банкова сметка в България дарените средства постъпват по банкова сметка на Американски колеж в София. При избор на опция Дарения по банкова сметка в САЩ (PayPal) дарената сума постъпва по банкова сметка на Sofia American Schools, Inc. (Фондация "Софийски Американски училища" в САЩ.
     

  • Банков превод*
Банковата сметка на Американски колеж в София за дарения по банков път в лева е следната:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - ЦЕНТРАЛЕН КЛОН
IBAN: BG 30 UNCR 7630 1000 312 103
BIC код: UNCRBGSF

Банковата сметка на Американски колеж в София за дарения в щатски долари* е следната:
Beneficiary: American College of Sofia
Address:    Bulgaria, 1799 Sofia, Mladost 2, Floyd Black Lane
Bank:  UniCredit Bulbank
IBAN: BG25UNCR76301100312112
BIC Code: UNCRBGSF            
Bank address: Bulgaria, 1000 Sofia, 7 Sveta Nedelya Sq.

Банковата сметка на Sofia American Schools, Inc. в САЩ е следната:

Chase Manhattan Bank
2 Chase Manhattan Plaza - 3rd Floor
New York, New York 10081
For the Account of Sofia American Schools, Inc. 
ABA #: 021000021
Account #: 761364363
Swift Code: CHASUS33

*За да разпределите дарението си, направено чрез банков превод, в една или повече категории, моля, включете избора си като свободен текст (напр. Катедри - 100% или Стипендии - 50%, Админ. приоритети - 50%). Друга възможна опция е да попълните формуляра ни за онлайн дарения или да се свържете с Офис "Развитие и фондонабиране" (p.mironova@acsbg.org). Така дарението Ви ще бъде включено в статистиката.  

 

 

  • Чек**
Чековете могат да бъдат издавани в полза на Sofia American Schools, Inc. (Фондация „Софийски Aмерикански училища”) и да се изпратят на адрес:
Sofia American Schools, Inc. 
Attn: T. Grover
P.O. Box 30
Princeton, New Jersey 08542
 
Чековете могат да бъдат издавани и в полза на Американски колеж в София и да се изпратят на адрес:
American College of Sofia
Attn: Ричард Т. Юинг
Bulgaria, 1799 Sofia, 
Mladost 2, Floyd Black Lane **За да разпределите дарението си, направено във вид на чек, в една или повече категории, моля, включете избора си в реда за свободен текст (напр. Катедри - 100% или Стипендии - 50%, Админ. приоритети - 50%). Друга възможна опция е да попълните формуляра ни за онлайн дарения или да се свържете с Офис "Развитие и фондонабиране" (p.mironova@acsbg.org). Така дарението Ви ще бъде включено в статистиката. 
 

  • На място (в брой) по време на събитията за завършили в колежа (Коледен прием и лятна среща на випуските) и в Офис „Развитие и фондонабиране” 

По време на събития, провеждани в колежа, даренията могат да бъдат направени в брой за каузата на съответното мероприятие. Ако дарителят желае, може да направи дарение в брой и за някой/някои от другите приоритети на Колежа след попълване на формуляр за дарение на хартиен носител, идентичен на този, попълван за дарения онлайн. 

Американският колеж в София е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Предвидените в закона процедури се спазват стриктно от служителите - администратори на лични данни.

Георги Клисурски

Випуск 2010

Искам Американският колеж в София да продължава да привлича най-невероятните личности и да подготвя най-талантливите български деца за най-отговорните позиции. Затова е важно завършилите колежани да имат възможността да подкрепят колежа финансово, така че училището да стане още по-достъпно за всички български семейства.

Никола Кузманов

Випуск 2002

Искам да помогна на млади хора, притежаващи уменията и желанието, но не и необходимите средства, да получат шанса да изпитат и постигнат висококачественото образование (академично и личностно), което вярвам, че колежът предлага и със сигурност предостави на мен като юноша.