Проекти в полза на обществото

С въвеждането на програмата CAS в Колежа, проектите в полза на обществото се очертават като сфера на извънкласни занимания, в която за учениците е от изключителна важност да бъдат със своите ръководители, за да се запознаят с тяхна помощ в дълбочина с естеството на доброволческата работа. Учениците от Американския колеж в София имат възможност да проявят своята креативност и амбиции в рамките на редица проекти в полза на обществото. Някои от дейностите, в които колежаните са участвали от 2006-та година насам: посещавали са деца от различни домове за сираци и са им преподавали английски език; набирали са средства и дрехи за дарения в рамките на различни акции; поддържали са паркови площи в София с цел да се подобри състоянието на околната среда; включвали са се в събитията на организацията Спешъл Олимпикс като треньори и придружители на деца с увреждания по време на спортни състезания; извършвали са дейности, по-тясно свързани с училищната ни общност като декорация и подържане на мебелите в класните стаи и помощ в подготовката на свои съученици по различни предмети. 

За да се предоставят на учениците наистина ценни възможности за служба в полза на обществото, е необходимо да се поддържа тясна връзка с отделни личности и обществени групи в рамките на училището, общината, страната и в световен мащаб. В Колежа целта ни е да обучим своите възпитаници не само да помагат на другите, но и да работят добре в екип. Най-общо се стремим да насърчим учениците да развият у себе си неподправено уважение към останалите и техните достойнства.