Прием на чуждестранни ученици

Прием 2024-2025

Изисквания за прием:

Чуждестранни ученици се приемат по всяко време на учебната година според наличието на свободни места в съответния клас и при условие, че колежът приеме, че показаното ниво в гимназиалната академична справка на ученика/ученичката отговаря на нивото на съответния клас в Американския колеж. Само ученици със среден успех не по-нисък от “B” (3.0 по четирибалната скала) за последните две години могат да кандидатстват. Разглеждат се документи за кандидатстване в 8.-11. клас. Всички кандидати трябва да ползват свободно английски език.

Специфични изисквания за прием:

Американският колеж е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ – основан е в Пловдив през 1860 г. Колежът е независимо училище със силно конкурентен прием и с добре развита и разрастваща се IB програма за чуждестранни ученици. В колежа вярваме, че пъстротата на опит и култури, които учениците носят, обогатява академичното преживяване на всички. В момента в чуждестранната програма на Американския колеж се обучават ученици, идващи от Съединените американски щати, България, Канада, Виетнам, Украйна, Великобритания, Сирия, Русия, Франция и други държави.

При успешно завършване на колежа учениците в чуждестранната програма получават американска диплома и диплома за завършена програма IB.

Американският колеж съчетава ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа. Като развива критическото мислене и интелектуалното любопитство за цял живот, колежът изгражда лидерски качества и умения за сътрудничество между способни ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност.

За повече информация относно кандидатстването на чуждестранни ученици, както и на български ученици, идващи от чуждестранни училища извън страната, може да се свържете с Прием Чуждестранни ученици: international.admissions@acsbg.org. ; тел. (02) 434-1008, 434-1010 или 434-1011, факс: (02) 434 10 09.
Сара Скагс е на разположение за срещи с интересуващи се ученици и родители всеки работен ден. Ако желаете да ни посетите, за да обсъдите процеса на кандидатстване, международната програма или да разгледате колежа, моля уговорете си среща.