Такси за обучение

Учебни такси за 2024 - 2025 учебна година  
Такса за български ученици 9,570 €
Такса за чуждестранни ученици 21,170 €
Такса за български ученици, идващи от чуждестранни училища извън страната 21,170 €

 

Намаляване на учебната такса за български ученици, успешно положили приемния изпит

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени да се запишат в Американския колеж в София, могат да кандидатстват за намаляване на таксата за обучение. След като бъдат предоставени всички необходими документи, комисия определя степента на намаляване на таксата индивидуално за всяко семейство.

Всички успешно класирали се кандидати след 8. клас се обучават при финансовите условия, определени за останалите български ученици в Американския колеж. Семействата им могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който да отговаря на техните доказани финансови нужди.

Благодарение на щедро дарение от американски филантроп, семействата на учениците, които не са от София, могат да получат и допълнително намаляване на учебната такса. Семействата могат да кандидатстват за намаляване на сумата, включваща учебната такса и разходите за настаняване в София. Стойността, с която ще бъде намалена таксата за обучение, се изчислява на база на общата сума от таксата за обучение и разходите за настаняване.  

Намаляването на учебната такса в Американския колеж се прави единствено на база на финансова нужда и се дава на семействата, които могат да я докажат. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса всяка година, през която синът или дъщеря им учи в Колежа. 

Средствата за намаляването на учебната такса включват дарения от частни лица и фондации. Най-значителен е приносът на фондация Tianaderrah със седалище в Ню Йорк.