Често задавани въпроси

Въпрос: Пропуснахме Дните на отворените врати за кандидати след 7. клас и информационните срещи в страната. Възможно ли е все пак семейството ни да посети и разгледа колежа и да получи информация за кандидатстването?
Отговор: Да. Свържете се с рецепцията (02-434-1010), за да ви бъде организирана обиколка на колежа, по време на която ще можете да зададете всички свои въпроси.

В: Организира ли колежът подготвителни курсове за кандидати?
О: Не. Приемният изпит в Американския колеж е съобразен с очакваното учебно развитие на учениците от седми клас. За него не е необходима предварителна подготовка. Целта на нашия приемен изпит е да провери как кандидатите се справят в непривична за тях ситуация, ето защо всяка предварителна подготовка може да бъде подвеждаща за съдържанието на изпита. Колежът не организира подготвителни курсове и никога не е упълномощавал организации или отделни личности да се занимават с тази дейност.

В: Какви са необходимите документи за регистрация?
О: Регистрацията се прави онлайн на уебстраницата на колежа през февруари месец. За целта са необходими: 1) Оригинален ученически бележник, удостоверяващ, че ученикът е в седми клас и има успех най-малко 5.00 мн. добър от първия учебен срок. За кандидати, идващи от училища с електронни дневници, справка за успех и хорариум през 1 учебен срок, и 2) Актуална снимка на кандидата.

В: Трябва ли родител да участва в процеса по регистрация за приемния изпит и защо?
О: Родителят предоставя личните си данни и се съгласява с условията на приемния изпит, което не може да бъде направено от друг вместо от него.

В: Може ли само родител, само ученик или само трети човек да направи регистрация?
О: Регистрацията може да се направи само от родител, стига тя/той да разполага с всички необходими документи за регистрация. Регистрацията само от ученик или само от трети човек не е възможна, тъй като при записването родителят предоставя личните си данни и подписва декларация, че е съгласен с условията на приемния изпит, което не може да бъде направено от друг вместо от него.

В: Може ли български ученик да бъде приет в колежа след 8., 9., 10., 11. клас или по средата на учебна година?
О: Ако до момента е учил само в български училища, на този етап не може да бъде прехвърлен в колежа по средата на учебната година. Колежът приема български ученици след завършен 8. клас, когато общият брой на учениците във випуска позволява. Вижте повече на Прием на български ученици след 8. клас.

В: Кои оценки от 7. клас са балообразуващи за прием в колежа?
О: Оценките от 7. клас не са балообразуващи. За класирането играе роля единствено и само резултатът от изпита. Среден успех най-малко 5.00 от първия учебен срок на 7. клас е само критерий за регистрация за приемния изпит, а при записване в колежа се изисква и същият минимален среден годишен успех.

В: С какъв документ за самоличност да се явя на изпита?
О: Носете със себе си един от следните документи: заверена ученическа карта, лична карта или задграничен паспорт.

В: Какво да нося в деня на изпита?
О: Важно е да носите документ за самоличност (валиден паспорт, заверена лична ученическа карта или лична карта). Не ви е необходимо нищо за писане; всички материали се подсигуряват на място. Мобилните телефони също биват изключени и изолирани в един ъгъл на изпитната стая. По ваша преценка, можете да вземете със себе си и нещо за хапване и/или пиене за времето преди да започне същинският изпит. Вода ще бъде подсигурена на място.

В: Кога започва приемният изпит?
О: Обикновено каним кандидатите в 8:30 часа. С помощта на наши ученици-помощници в деня на изпита кандидатите се регистрират и намират стаята, в която ще положат изпита. Самият изпит започва около 10:00 часа.

В: Колко продължава приемният изпит?
О: Малко над 130 минути. Съчинението се пише за 30 минути, а всяка от частите на теста за 25 минути. Преди всеки от компонентите на изпита е предвидено допълнително време за запознаване на кандидатите с инструкциите за съответния компонент. Изпитът започва около 10:00 ч.

В: Има ли почивка между съчинението и теста?
О: Не.

В: Колко деца се състезават на изпита за едно място?
О: Това зависи изцяло от броя на кандидатите, които се явят на изпита. През последните години съотношението кандидати : приети беше приблизително 3 : 1.

В: Каква оценка трябва да изкарам, за да бъда приет?
О: Няма долна граница. Всичко зависи от резултатите на останалите кандидати. В момента колежът приема 180 кандидати, класирани по резултат от приемния изпит. След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета биват поканени за записване. Останалите класирани кандидати формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени в случай, че в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техния резултат на изпита независимо от техния пол.

В: Трябва ли да отговоря на всички въпроси от теста, за да бъда приет?
О: Не. Опитайте се да отговорите на възможно най-много въпроси, като започнете с тези, чиито отговори са очевидни или до които се достига с прости изчисления. Оставете най-времеемките въпроси за накрая, ако ви остане време. В последните минути не е лоша идея да изберете произволни отговори на въпросите, за които нямате отговор, тъй като не се отнемат точки за грешен отговор.

В: По колко деца в една стая има по време на изпита?
О: Зависи от класната стая, като бройката варира между 15 и 20 деца.

В: Как се изчислява оценката от изпита?
О: Оценката от изпита е сума от точките, изкарани от съчинението и тези от теста. Тежестта на съчинението е 20%, а на теста – 80%.

В: В какъв срок излизат резултатите?
О: Зависи от броя на кандидатите. Ако се запази тенденцията от изминалите няколко години за броя на кандидатите, резултатите ще бъдат изнесени около три седмици след изпита.

В: Какво включва учебната такса?
О: Пълната учебна такса включва обучението, учебниците, личен Chromebook, извънкласните занимания, както и ползването на училищните лаборатории, библиотеки и спортни съоръжения. Таксата не включва цената на храненето в колежа, транспорт, екскурзии и други допълнителни разходи.

В: Заплащат ли се свободноизбираемите предмети и клубовете?
О: Не.

В: Има ли организиран транспорт за учениците в Колежа?
О: Не.

В: Каква е таксата за общежитието?
О: Размерът на таксата се определя всяка година от Борда на настоятелите. В таксата влиза хранене в училищната столова три пъти на ден (без събота и неделя), ползване на перални услуги, интернет, почистване на помещенията и др. За учебната 2024-2025 година таксата е 5 800 евро за цялата учебна година.

В: Детето ни е прието, но се съмняваме, че ще можем да си позволим учебната такса. Може ли въпреки това детето ни да учи в колежа?
О: Всички семейства на ученици, поканени да се запишат в Американския колеж в София, могат да кандидатстват за намаляване на таксата за обучение. След като бъдат предоставени всички необходими документи, комисията за намаляване на учебната такса определя размера на таксата индивидуално за всяко семейство. За повече информация погледнете раздела Такси за обучение и стипендии.