Пълни стипендии

За български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

Колежът предлага пет пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас – две стипендии „Полански" и по една стипендия „Обербауер", „Гипсън,“ и "Изгрев." Те се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански", „Обербауер", „Гипсън“ и "Изгрев."

Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.

Стипендиите „Полански", „Обербауер" и „Гипсън“ се финансират от фондация Tianaderrah със седалище в Ню Йорк. Повече информация можете да получите от Бизнес офиса на Американския колеж.

Пълни стипендии „Полански”, „Обербауер” и „Гипсън”

Стипендиите „Полански” и „Обербауер” са учредени през 2008 г., а стипендията „Гипсън“ през 2018 г. и покриват пълните учебни такси на ученици, които показват високо академично ниво през целия курс на обучение.

Стипендия "Полански"

Стипендията "Полански" носи името на Н. Пр. Сол Полански (1926-2016), бивш посланик на САЩ в България (1987-1990). Г-н Полански играе важна роля за възстановяването на колежа през 1992 г. като продължава да работи с институции, ангажирани с политическото, икономическото и културното развитие на България. Г-н Сол Полански беше член на Борда на настоятелите на Американски колеж в София и на Американския университет в България.

Стипендия "Обербауер" 

Стипендията "Обербауер" носи името на Джоузеф Обербауер. Инженер и архитект, г-н Обербауер пристига от Австрия в София през 90-те години на 19. век. Той е един от главните архитекти, изготвили градоустройствения план на модерна София. Г-н Обербауер живее в България до смъртта си през 1930 г.

Стипендия „Гипсън“

Стипендията „Гипсън“ носи името на семейство Нели и Робърт Гипсън, отдадени приятели и дългогодишни поддръжници на колежа и забележителни филантропи. Семейство Гипсън силно вярват във важността на образованието за изграждането на гражданско и демократично общество. Нели Гипсън работи в колежа през 90-те години и се присъединява към Борда на настоятелите на училището през 2004 г. Робърт Гипсън е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ за огромния си принос към развитието на българското образование, наука и култура.

Стипендия "Изгрев"

Стипендията „Изгрев“ е учредена през 2021 г. от завършил колежанинпожелал да остане анонимен. Стипендията покрива пълната такса за обучение на един български ученик от всеки новопостъпил випуск на Американския колеж за петте години на обучение. Стипендията „Изгрев“ се отпуска с предимство на ученик от Пловдив, чието семейство изпитва финансова нужда. Български ученици, идващи извън София, на които е отпусната стипендията „Изгрев“, получават и възможността да ползват безплатно общежитието на колежа.

Получаващите стипендията трябва да поддържат среден успех от минимум 5.25 всеки семестър и примерно поведение през петгодишния срок на обучение в Американския колеж в София.

Стипендия „Робин Митентал“

Стипендията „Робин Митентал“ е създадена през 2023 г. от завършилата колежа през 1997 година с първия випуск след възстановяването на училището Даниела Моле в памет на покойния й съпруг. Стипендията покрива пълната такса за обучение на един български ученик за целия петгодишен срок на обучение. Първият носител на стипендията „Робин Митентал” е осмокласник през учебната 2023-24 година. Стипендията се предлага с предимство на ученик от малцинство, от домакинство с един родител или живеещ извън София, чието семейство е с високи финансови нужди. Учениците, носители на стипендията, които не са от София, получават възможността да пребивават безплатно в общежитието на колежа.

Получаващите стипендията трябва да поддържат среден успех от минимум 5.25 всеки семестър и примерно поведение през петгодишния срок на обучение в Американския колеж в София.

Даниела Моле '97 с децата си, 2023

“Понякога имаме привилегията да можем да предадем добрината нататък. Тази година привилегията беше моя. Исках да направя нещо за колежа откакто завърших това забележително училище. Има толкова много нишки, които свързват човека, в който се превръщам всеки ден, с опита ми от колежа. Това лято успях да учредя стипендия на името на моя покоен партньор Робин Митентал. Той беше най-добрият човек, когото някога съм познавала и беше посветил живота си на това да служи на другите. Доставя ми голяма радост да знам, че макар физически далеч от България и колежа, мога да помогна на едно българско дете, което мечтае да учи в колежа, да осъществи тази своя мечта. Като родител на деца в училищна възраст знам, че щастието и успехът на детето се отразява на цялото семейство.”

Критерии за определяне на пълните стипендии

1. Одобрени документи за намаляване на учебната такса.

2. Резултати от съчинение - отговор на въпрос. Кандидатите ще бъдат поканени да напишат съчинението в колежа.

3. Интервю с кандидатите, избрани по резултати от съчинението.

4. Общ резултат от приемния изпит.

„Стипендията Теодора и Дарина Спасови – първата стипендия от български граждани”

„Стипендията Теодора и Дарина Спасови – първата стипендия от български граждани” е кръстена на сестрите-възпитанички на колежа, съответно от випуски 2004 и 2005. Стипендията е учредена през 2005 г. и цели да подкрепи частично най-нуждаещото се момиче от съответния випуск, което поддържа среден успех не по-малък от 5.00 и отлично поведение през целия курс на обучение.