Пълни стипендии

За български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

Колежът предлага четири пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас - стипендиите „Полански" и „Обербауер". Те се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.
 
Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански" и „Обербауер". Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.
 
Стипендиите „Полански" и „Обербауер" се финансират от фондация Tianaderrah, със седалище в Ню Йорк.
 
Повече информация за финансовата помощ и стипендиите „Полански" и „Обербауер" можете да получите от Бизнес офис.
 

Пълни стипендии „Полански” и „Обербауер”

Стипендиите „Полански” и „Обербауер” са учредени през 2008 г. и покриват пълните учебни такси на ученици, които показват високо академично ниво през целия курс на обучение.

Стипендия "Полански"

Стипендията "Полански" носи името на Н. Пр. Сол Полански (1926-2016), бивш посланик на САЩ в България (1987-1990). Г-н Полански изиграва важна роля за възстановяването на колежа през 1992 г. Той продължи да работи с институции, ангажирани с политическото, икономическото и културното развитие на България. Г-н Сол Полански беше член на Борда на настоятелите на Американски колеж в София и на Американския университет в България.

Стипендия "Обербауер" 

Стипендията "Обербауер" носи името на Джоузеф Обербауер. Инженер и архитект, г-н Обербауер пристига от Австрия в София през 90-те години на 19. век. Той е един от главните архитекти, изготвили градоустройствения план на модерна София. Г-н Обербауер живее в България до смъртта си през 1930 г.
 
Стипендиите са учредени с щедрото дарение на фондация Tianaderrah. Те са израз на стремежа да се подпомогне развитието на гражданското общество в България.

Критерии за определяне на пълните стипендии

1. Одобрени документи за финансова помощ.
 
2. Резултати от съчинение - отговор на въпрос. Кандидатите ще бъдат поканени да напишат съчинението в Колежа.
 
3. Интервю с кандидатите, избрани по резултати от съчинението.
 
4. Общ резултат от приемния изпит.