Дарения по категории - 2023/2024

Брой дарители - завършили

Процент дарили по випуски - 2023/2024

Дарения по випуск - 2023/2024

Дарения за учебна година

Дарители по випуск

Випуск'10

Georgi Klissurski