dsc_4442br___brjpg

Библиотека "Гипсън"

Библиотеката, носеща името на Нели и Робърт Гипсън, филантропи и приятели на Американския колеж в София, се помещава в обширно пространство от 300 кв. м. Освен 16 500-те книги, тук учениците могат да ползват и няколко високотехнологични компютъра.

Учениците могат да преглеждат онлайн абонаменти, включително обновяваща се енциклопедия, Turnitin, NoodleTools и други източници. Библиотеката е абонирана и за Britannica School с пълен достъп до цялостните текстове, за надеждни интернет ресурси, които могат да се разглеждат по ключови думи, както и за основни източници и електронни книги от проекта “Гутенберг.”

Освен това библиотеката е абонирана за 7 списания на хартия - Scientific American, Time, The Economist, National Geographic, Discover, Seventeen, и списание 8.

В библиотеката е приютена и колекцията от 2140 исторически тома, известна като “Рилската колекция” поради обстоятелството, че над 50 години част от книгите на Американския колеж отпреди Втората световна война са били скрити за съхранение в Рилския манастир по време на комунистическата власт. Част от колекцията е на постоянно изложение във фоайето на Острандър Хол.Ученическа традиция е да се помага на библиотекарките в ежедневните им задължения. Всяка година се намират доброволци, които помагат в подреждането на книгите, подвързването на новите попълнения, каталогизирането и др.

Библиотеката е и място за ученически изложби и представяния. Тук учениците с различни хобита имат възможност да споделят интересите си с другите ученици и с учителите. А различни клубове организират срещи и лекции или се срещат с професионалисти на посещение в колежа.

Ресурсите на библиотеката са свързани с учебната програма и постоянно се обновяват. Стремим се да постигнем атмосфера на сериозно образование в приятелска и полезна среда.

library-4-site11jpg
Александра Александрова Емилия Пеева
   
Завеждащ библиотека Библиотекар
Библиотекар в Американски колеж в София от януари 1996 г. Библиотекар в Американски колеж в София от април 2007 г.
Магистър по библиотечни и информационни науки Магистър по библиотечни и информационни науки
Софийски университет ”Св. Кл. Охридски” Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”