Родители

Писмо от Президента

Скъпи родители,

С разгръщането на седмиците в месеци, учебната година започва да придобива форма и вид. Като родител на деца, посещавали уважавани международни училища и които сега са възрастни и си проправят път в света, споделям чувството на гордост, което всеки от вас, който чете това послание, вероятно изпитва от това, че е избрал Американския колеж в София. Вярно е, че ние сме училище, което изисква академично внимание, но също така сме и академична институция, която приветства и любознателното поемане на рискове, така че мечтите да имат шанс да станат реалност.

Ако сте родители на колежани от 9.-12. клас, вече познавате забележителното качество на преподавателите и служителите в колежа и изключителните образователни възможности, достъпни за учениците в това училище. Вече знаете, че това е гостоприемна общност, която вярва силно в стойността на образованието, а също и в ценностите на тази неповторима институция. Очаквам с нетърпение да работя с колегите ми и с всички вас, за да осигурим превъзходно образователно изживяване в колежа за вашите деца.

Колежът остава ангажиран към развиването на общност, известна с изключителните си преподаватели и ученици. Важно е, обаче да обърнем внимание и на величината на нашата родителска общност. А тя е впечатляваща. Сред вас са родители и професионалисти, които въплъщават ценностите на тази институция. Предстоящата година ще бъде пълноценна и завладяваща за вашето дете, нека бъде такава и за вас! 

Тази година е специална. Тази година детето ви ще израсне. Приканвам ви да бъдете активни участници в живота в колежа. Така вашият принос ще е значим, заедно нашият принос ще е от още-по голямо значение. Моля, помислете какъв би могъл да е той. 

От името на тази изключителна общност приветствам всеки от вас в една изключителна година.

С най-добри пожелания,
Емили Сарджънт-Бийзли
Президент на Американския колеж в София