Родители

Писмо от Президента

Скъпи родители,

С разгръщането на седмиците в месеци, учебната година започва да придобива форма и вид. Като родител на деца, посещавали уважавани международни училища и които сега са възрастни и си проправят път в света, споделям чувството на гордост, което всеки от вас, който чете това послание, вероятно изпитва от това, че е избрал Американския колеж в София. Вярно е, че ние сме училище, което изисква академично внимание, но също така сме и академична институция, която приветства и любознателното поемане на рискове, така че мечтите да имат шанс да станат реалност.

Ако сте родители на колежани от 9.-12. клас, вече познавате забележителното качество на преподавателите и служителите в колежа и изключителните образователни възможности, достъпни за учениците в това училище. Вече знаете, че това е гостоприемна общност, която вярва силно в стойността на образованието, а също и в ценностите на тази неповторима институция. Очаквам с нетърпение да работя с колегите ми и с всички вас, за да осигурим превъзходно образователно изживяване в колежа за вашите деца.

Колежът остава ангажиран към развиването на общност, известна с изключителните си преподаватели и ученици. Важно е, обаче да обърнем внимание и на величината на нашата родителска общност. А тя е впечатляваща. Сред вас са родители и професионалисти, които въплъщават ценностите на тази институция. Предстоящата година ще бъде пълноценна и завладяваща за вашето дете, нека бъде такава и за вас! 

Тази година е специална. Тази година детето ви ще израсне. Приканвам ви да бъдете активни участници в живота в колежа. Така вашият принос ще е значим, заедно нашият принос ще е от още-по голямо значение. Моля, помислете какъв би могъл да е той. 

От името на тази изключителна общност приветствам всеки от вас в една изключителна година.

С най-добри пожелания,
Емили Сарджънт-Бийзли
Президент на Американския колеж в София

Родители - посланици

През учебната 2022-2023 г. вляхме нова енергия в партньорството между семейството и училището. Като част от тези усилия беше създадена инициативата Родители - посланици. Тази група от родители и членове на екипа на колежа си постави значими цели в активна подкрепа на общността. Тези цели и тази подкрепа отразяват целите на нашия стратегически план:

  • Изграждане на силна връзка с родителите, укрепване на комуникацията и подкрепа за успеха на традиционни събития като Фестивала на изкуствата, Кариерното изложение, Международния фестивал на природните науки FISSION и участия на учениците от колежа на престижни форуми.

  • Привличане на преподаватели и вдъхновяващи личности от общността на колежа и извън нея, които да споделят вдъхновяващ професионален опит и истории за успех, а също насърчаване и подкрепа на проекти и идеи за предприемачество на учениците и популяризиране на извънкласни и академични събития с участие на ученици.


  • Отбелязване на постиженията на преподавателите и насърчаване на многообразието в една все по-приобщаваща общност чрез разширяване на възможностите за стипендии, подпомагане на инициативи в областта на социално-емоционалната подкрепа и помощ за създаването на гъвкави и вдъхновяващи пространства в учебния комплекс.

През учебната 2022-2023 г. в резултат на това сътрудничество постигнахме много. Тези резултати изискваха силен ангажимент във вид на регулярни срещи, както онлайн, така и присъствени, организиране на социални събития за отбелязване на постиженията, доброволчество като участници в различни ученически дейности, като например симулациите на интервюта за стажове и работа с учениците или включването като панелисти на организираното от учениците Кариерно изложение и главна роля в успеха на Фестивала на изкуствата. С всяко от тези усилия родителското участие обогатяваше опита на нашите ученици. Резултатът от тези усилия допринесе за набирането на над 70 000 лева в рамките на Фестивала на изкуствата (2023) в подкрепа на Програмата за намаляване на учебната такса и за възстановяването и подобряването на спортните съоръжения на училището. И което е особена важно, благодарение на тези средства през лятото беше преобразено затревеното игрище на колежа.


През настоящата 2023-2024 учебна година колежът беше домакин на Вечер на родителите-посланици и на Годишно общо събрание, като и двете бяха отворени за всички родители. Очакваме с нетърпение да продължим традициите на родителите-посланици и още повече родители да се присъединят към тази важна група. Активността на групата е много ценна за предстоящите ученически събития и разбира се, за Фестивала на изкуствата 2024.