Програма IB

За повече информация за акредитирането на Американския колеж в София като IB училище моля последвайте линка:

Американският колеж в София е акредитирано IB училище (IB World School), което предлага обучение по Програма IB от 2005 г. За прием в двугодишния курс могат да кандидатстват чуждестранни ученици и български ученици, идващи от чужбина, които не получават българска диплома. В рамките на програмата Американският колеж предлага обучение на високо академично ниво с преподаватели, експерти в своята област. Курсът в максимална степен подготвя учениците за предстоящото им обучение във висши училища. Обучаващите се по програмата ученици имат възможност да покрият изискванията и за получаване на американска диплома от колежа, която се присъжда независимо от IB дипломата на Международната бакалауреатска организация (IBO).

Американският колеж предлага широк диапазон от IB курсове, сред които английски А: литература - високо ниво (ВН), френски B - стандартно ниво (СН)/високо ниво (ВН), испански B - СН/ВН и немски B - СН/ВН, френски Ab initio - СН, испански Ab initio - СН, немски Ab initio - СН, икономика - ВН, история - ВН, биология - СН/ВН, математика СН/ВН, математически науки СН. Заниманията по Теория на познанието, програмата „Творчество, действие и служба в полза на обществото” (CAS), както и часовете, посветени изцяло на писане на есе, са неделима част от програмата и имат за цел да насърчат интелектуалното развитие на учениците, въвеждайки ги същевременно в сферата на социалната отговорност. Програмата IB завършва през май, когато учениците държат и последните си изпити.

Чрез програмата IB, очертана от Международната бакалауреатска организация, Американският колеж поощрява личностното и интелектуалното развитие на ученика.

Обучаващите се в рамките на програмата IB се стремят:

- да проявяват интелектуално любопитство
- да демонстрират познание
- да мислят
- да общуват
- да се придържат към своите принципи
- да бъдат толерантни
- да проявяват грижа
- да поемат рискове
- да бъдат здравомислещи
- да умеят да анализират

За по-подробен преглед на това какво представлява програмата IB, моля разгледайте линка: http://www.ibo.org/diploma/

За информация, свързана с програмата IB и признаването на дипломите й от страна на университетите, моля изтеглете следната официална публикация: Guide of University Recognition

Устава на програмата (General Regulations: Diploma Programme) можете да прочетете ТУК.

За повече информация:

Д-р Зорница Семкова

Ръководител на катедрата / Преподавател по история / Координатор на Програмата IB / Координатор на Програмата CAS
z.semkova@acsbg.org
  • Доктор по история, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

  • Магистър по История

  • Специализация по съвременна история

  • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

  • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

За обща информация за програмата IB, моля последвайте линка към официалната й страница