Прием на български ученици след 8. клас

Прием 2024-2025

Виртуален Ден на отворените врати: Прием след 8. клас 2024-2025 - 6 декември 2023 г.

Прием на български ученици след 8. клас

Американският колеж в София приема български ученици след завършен 8. клас, когато общият брой на учениците във випуска позволява.  Това решение е породено от големия обществен интерес и отговаря на мисията на Колежа да предоставя първокласно обучение на талантливи и мотивирани български ученици и да ги подготвя с най-високите академични изисквания на всеки университет по света. Колежът е изградил репутация на престижно средно учебно заведение с високи академични изисквания към своите възпитаници. При успешно завършване на курса на обучение учениците получават американска и българска дипломи.

 

Кой може да кандидатства:

Всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

1. Предстои им да завършат 8. клас през учебната 2023-2024 година в български училища, намиращи се на територията на Република България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.

  1. За последната година от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5). Това се удостоверява с документ за завършен клас.
  2. За последната година на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5). 

Ако имате въпроси относно условията за кандидатстване или не сте сигурни дали отговаряте на някое от тях, моля, свържете се с нас за уточнение, преди да се регистрирате за изпита.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ СЛЕД 8. КЛАС

Процесът на приемане на ученици в Американския колеж в София след 8. клас се състои от три части: писмен изпит, писмено съчинение и интервю с кандидата.

 

Приемен изпит - 21 април 2024 г.

Кандидатите се явяват на стандартизиран ISEE (Independent School Entrance Exam) на английски език. Изпитът се изготвя и проверява от външната организация за независимо академично оценяване, ERB (Educational Records Bureau) http://erblearn.org/  Американският колеж в София е мястото на провеждане на приемния изпит. Всички кандидати се явяват на изпита ISEE на ниво “Напреднали” (Upper Level).

  • За ISEE: ISEE осигурява стандартна оценка на академичните умения на всеки кандидат на определено възрастово ниво. Този тест не оценява конкретни знания в конкретна учебен предмет. Тестът ISEE се състои от следните раздели:

а) задачи, оценяващи академичния потенциал на кандидата и способността му да разбира информация;

б) четене с разбиране и математически задачи;

в) писане на съчинение по зададена тема за определено време. Съчиненията не се оценяват от организацията ISEE, а се предоставят на Американския колеж за информация.

Общо време на приемния изпит: 2 часа и 40 минути. ERB и Американският колеж в София не организират подготвителни курсове, нито са упълномощавали която и да е организация или физическо лице да упражнява  такава дейност. ERB предоставя на кандидатите безплатни материали, които да им помогнат в подготовката. Тази брошура предоставя примерни въпроси, информация за оценяване, указания за тестване и допълнителна информация, която помага на учениците да се подготвят за теста.

РЕГИСТРАЦИЯ - 1 декември 2023 - 31 март 2024

За да се регистрирате след 1 декември, посетете: https://www.erblearn.org/parents/isee-registration 

Регистрацията приключи на 31 март 2024 г.

Добавете American College of Sofia като Score Recipient, за да получим резултатите.

Регистрационната такса за изпита в размер на $155 се заплаща директно на организацията ERB с кредитна карта. Американският колеж не начислява допълнителна такса.

След 31 март се изпращат указания за деня на теста, заедно с Уведомление за защита и неприкосновеност на личните данни на кандидати за обучение в Американския колеж в София.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ISEE ТЕСТА - май 2024 г.

Връзка към резултатите от теста ISEE се изпраща от ERB  на електронния адрес, посочен от кандидата по време на онлайн регистрацията.

 

ИНТЕРВЮ С ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ - юни 2024 г.

Избрани въз основа резултатите им от ISEE и съчинението, кандидати ще бъдат поканени на интервю с малка група представители на преподавателския и административния екипи в колежа. Ще се оценява способността на кандидатите да се изразяват свободно на английски език по следните или други теми: да представят себе си, да изложат своята мотивация да учат в колежа,  да разкажат свои предишни постижения и да опишат свои хобита.

 

ЗАПИСВАНЕ - юли 2024 г.

Кандидатите с най-високи комбинирани резултати от ISEE, съчинение и интервю ще бъдат поканени да се запишат в Американския колеж. Останалите кандидати формират списъка на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако има свободни места след изтичане на първоначалния краен срок за записване.

Документите за записване се изпращат до поканените кандидати в средата на юли и трябва да се попълнят и изпратят обратно в колежа преди август. Административното преместване на ученици се извършва от колежа след получаване на подписано заявление от родителите. Поканените за записване ученици могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който отговаря на техните финансови нужди. За всички нови ученици в колежа е насрочен въвеждащ ден, който ще се състои преди началото на учебната година. 

 

За допълнителна информация:

Сара Скагс, Директор "Прием"
Телефон.: (359-2) 434-1008
Имейл: s.skaggs@acsbg.org

 

 

Тази страница на уебсайта съдържа връзки към други сайтове, принадлежащи на трети страни, включително на уебстраницата на ERB. Американският колеж не контролира правилата за поверителност или практиките на трети страни, включително на ERB. Необходимо е да прегледате тези политики, преди да предоставите каквато и да е информация. Американският колеж не носи отговорност за съдържанието или практиките на сайтовете на свързани трети страни. Ние предоставяме тези връзки единствено за удобство и информация на нашите посетители.