Американският колеж в София насочва дарения в полза на Програмата за намаляване на учебната такса

Основополагащ принцип в Американския колеж в София е, че всеки седмокласник, който успешно се справи с приемния изпит, трябва да има възможност да учи в колежа, независимо от финансовите възможности на родителите си. По тази причина ние в колежа активно набираме средства, които често по волята на дарителите, подпомагат програмата за намаляване на учебната такса. 

Пандемията оказва осезаемо отрицателно влияние върху икономиката и вече са налице данни, че повече семейства ще имат по-големи трудности с учебната такса. Моля, погледнете обръщението на президента на колежа д-р Ричард Т. Юинг и се включете в нашите усилия да дарим сигурност. 

От името на учениците в Американския колеж в София – сърдечно благодарим!