Ученици с българско и/или двойно гражданство

Американският колеж в София приема български ученици, които са учили в международни училища (в България или чужбина) в продължение на поне една година и говорят английски език.

В допълнение към стандартните документи, изисквани за регистрация за чуждестранната програма на колежа, българските ученици, учили в чуждестранни училища, трябва да предоставят следните документи:

  • Всички български кандидати под 17 год. трябва да предоставят документ от Регионалния инспекторат, удостоверяващ в кой клас следва да бъдат приети.
  • Кандидати над 16 год. могат да прескочат това изискване, но трябва да предоставят подписана от родителите си декларация за това, че избират да учат само в програмата за чуждестранни ученици.

Таксата за обучение на ученици, приети в програмата за чуждестранни ученици за учебната 2023-2024 година е 20 720 евро. Това е пълната такса, включваща обучението, учебниците, както и ползването на училищните лаборатории, библиотеки и спортни съоръжения. Таксата не включва цената на храненето в колежа, транспорт, екскурзии, училищни пособия и други странични разходи. При желание от страна на родителите таксата за обучение може да бъде платена от юридическо лице. Ако родителите искат да заплатят таксата чрез юридическо лице, трябва да бъде сключено тристранно споразумение между родителите, Американския колеж в София и компанията.