2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17

Дарения по категории - 2020/2021

Брой дарители - завършили

Процент дарили по випуски - 2020/2021

Дарения по випуск - 2020/2021