Електронно и електрическо замърсяване и качество на въздуха

Проект на програмата Еразъм +

Официално лого на проекта

Кой: Испания, Гърция, България

Кога: от 01/09/2019 до 31/08/2021 (24 месеца)

Къде: Севиля, Крит, София

В проекта са включени следните дейности: 

  • Анализ на това как електронните и електрически отпадъци се рециклират в участващите училища 
  • Анализ на какви средства за съхранение и премахване на електронни и електрически отпадъци съществуват
  • Инсталиране на устройства, така че учениците сами да получават данни за качеството на въздуха
  • Проучвания за дейността на рециклиращи компании
  • Проучвания за влиянието на електронните и електроческите отпадъци, и ниското качество на въздуха върху околната среда
  • Проучване върху финните прахови частици, тяхното влияние върху здравето на хората и изследване на способите за подобряване на качеството на въздуха. 

Основна цел на проекта: във всеки образователен център да се популяризира нуждата от чист въздух и от адекватна система за рециклиране на отпадъците от електронно и електрическо замърсяване.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

Дейностите по проекта в България започнаха на 12 и 13 ноември, 2019 г. със среща в кампуса на Американски колеж в София, в която участваха всички държави, включени в проекта