Електронно и електрическо замърсяване и качество на въздуха

Проект на програмата Еразъм +

Официално лого на проекта

Кой: Испания, Гърция, България

Кога: от 01/09/2019 до 31/08/2021 (24 месеца)

Къде: Севиля, Крит, София

В проекта са включени следните дейности: 

 • Анализ на това как електронните и електрически отпадъци се рециклират в участващите училища 
 • Анализ на какви средства за съхранение и премахване на електронни и електрически отпадъци съществуват
 • Инсталиране на устройства, така че учениците сами да получават данни за качеството на въздуха
 • Проучвания за дейността на рециклиращи компании
 • Проучвания за влиянието на електронните и електроческите отпадъци, и ниското качество на въздуха върху околната среда
 • Проучване върху финните прахови частици, тяхното влияние върху здравето на хората и изследване на способите за подобряване на качеството на въздуха. 

Основна цел на проекта: във всеки образователен център да се популяризира нуждата от чист въздух и от адекватна система за рециклиране на отпадъците от електронно и електрическо замърсяване.

 

 

НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА ОТ СЕПТЕМВРИ 2020 ДО ЮНИ 2021

 

 • На 28 септември 2020г. се провежда онлайн първата работна среща за учебната година 2020/2021, на която се разглежда състоянието и междинната оценка на проекта и се организира работата през първия семестър.

Приема се, че през първите 3 месеца няма да се осъществят мобилности поради санитарните ограничения и разпространението на коронавируса в Европа.

Решава се, че всяко училище ще избере учениците, които ще участват в проекта през учебната 2020/2021г. След избора на участници е организирана среща с избраните ученици, разпределени са задачите и информацията е публикувана на страницата на проекта.

Изработените материали са представени на следващата виртуална среща.

 

 • На 22 декември 2020 е организиарана среща само между учителите, на която са обсъдени следните теми:
 1. Анализ на ситуацията и на първия триместър.

Всички училища от трите страни учат онлайн и няма пряк контакт между учители и ученици, което затруднява работата по проекта. 

Задачата на гръцкия екип не може да се осъществи поради пандемията.

Българският екип работи върху изследване на храненето през различните сезони в България и връзката с околната среда и замърсяването на атмосферата.

Испанският екип работи върху измервания качеството на въздуха, рециклирането на електронни и електрически апарати и правилното използване на принтери и техните консумативи

2. Информация за проекта и мобилностите

Няма да има повече удължаване на проекта. Той трябва да приключи през юни 2022.

Обсъжда се възможността за осъществяване на 2 мобилности до края на учебната година.

3. Избор на дата за онлайн среща с учениците, участващи в проекта.

Среща, в която учениците да се запознаят и да представят върху какво са работили до момента. В срещата трябва да участват по 2ма учители и 4ма ученика от всяка страна.

 • На 25 януари 2021 се състоява срещата между учениците и учителите, участващи в проекта. Програма на срещата:

-Откриване и представяне на дейността

-Кратко представяне на всеки участник

-Представяне от страна на българския екип "What to eat in order to harm the environment less?"

-Представяне на испанския екип “Impresoras responsables”.

 • На 14 юни 2021 се състоява последната онлайн среща за годината между учителите, участващи в проекта.

Направен е отчет на изминалата година и на изпълнените задачи. 

Обсъдени са мобилностите за следващата учебна година 2021/2022.

Предстои нова среща през септември 2021, за да се уточни работата през 2021/2022.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

Дейностите по проекта в България започнаха на 12 и 13 ноември, 2019 г. със среща в кампуса на Американски колеж в София, в която участваха всички държави, включени в проекта