Благодарим за интереса към Американския колеж в София. Онлайн регистрацията за приемния изпит след 7. клас е затворена.