Катедра по български език и литература

Теодора Тодорова

Ръководител на катедрата / Преподавател по български език и литература
t.todorova@acsbg.org
 • Бакалавър, Специалност: Културология

 • Магистър, Специалност: Славистика и българистика

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Татяна Стоянова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
t.kalkanova@acsbg.org
 • Доктор по социолингвистика

 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Малина Тонова-Иванова

Преподавател по български език и литература
m.tonova-ivanova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Първа професионално квалификационна степен

 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Милка Гецковска

Преподавател по български език и литература
m.getskovska@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Светлина Георгиева

Преподавател по български език и литература
s.georgieva@acsbg.org
 • Магистър: Българска филология

 • Магистър: Филолог-специалист по японски език и култура

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Валентина Риджолска

Преподавател по български език и литература
v.ridjolska@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Юлия Недева

Преподавател по български език и литература
y.nedeva@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски"

Лора Томова

Преподавател по български език на чуждестранните учители
l.tomova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Следдипломна квалификация: Реклама и Връзки с обществеността

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски"

Калин Кирилов

Преподавател по български език и литература
k.kirilov@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Литературознание

 • Професионална квалификация: Магистър по българска филология - специалист по литературознание

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

 • Бакалавър

 • Специланост: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Фани Попова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
f.popova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специланост: Български език и литература

 • Професионална квалификация: Специалист по български език и литература и преподавател в средните училища

 • Втора професионално квалификационна степен

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Яна Кирчева

Преподавател по български език и литература
y.kircheva@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Преподавател по български език и литература

 • Югозападен университет "Неофит Рилски"

НИНА ГЕОРГИЕВА

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
nina.georgieva@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Българска филология

 • Професионална квалификация: Филолог и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Катедра по английски език и литература

Нандини Шах

Ръководител на катедрата/Преподавател по английски език и литература
n.shah@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Английска литература

 • Университет на Индиана, Пърдю, САЩ

 • Бакалавър

 • Специалност: Английска литература

 • Втора специланост: Психология

 • Университет „Махараджа Саяджирао“, Барода, Индия

 • Професионална квалификация: Лицензиран учител по езикови изкуства, Департамент по образование на Индиана, САЩ

Иън Фланъри

Преподавател по английски език и литература
i.flannery@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Първа специалност: Английски език и литература, Втора специалност: Наука за религията

 • Колеж Стоунхил, щата Масачузетс, САЩ

 • Магистър по педагогика

 • Университет "Нотр Дам", Саут Бенд, Индиана, САЩ

Тим Уорд

Преподавател по английски език и литература
t.ward@acsbg.org
 • Магистър по Английски език и литература за периода 1660-1800 г., Университет Оксфорд, Великобритания

 • Магистър по приложна лингвистика, Университет на Нюкасъл, Великобритания

 • Следдипломна квалификация по английски език и физическо възпитание, Университет на Нюкасъл, Великобритания

 • Бакалавърска степен с отличие

 • Бакалавър по английски език и литература, Университет Оксфорд, Великобритания

Тайлър Дейвис

Преподавател по английски език и литература
t.davis@acs.bg
 • Бакалавър

 • Специалност: Комуникационни изкуства и литература

 • Щатски университет „Сейнт Клауд“, САЩ

Анна Танг

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
tang@acsbg.org
 • Бакалавър (с отличие)

 • Първа специалност: Английски език и литература

 • Втора специалност: Математика

 • Бакалавър по педагогика

 • Учителска правоспособност за преподаване в гимназиален курс

 • Университет Куинс, Канада

Камерън Найт

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
c.knight@acsbg.org
 • Бакалавър с отличие по Английски език и литература

 • Университет Куинс, Кингстън, Канада

 • Бакалавър по педагогика

 • Специалност: Учител в прогимназиални и гимназиални класове

 • Университет Куинс, Кингстън, Канада

Джесика Коутс

Преподавател по английски език и литература / Декан на 10. клас
j.coates@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Преподаване на английски език

 • Щатски университет Никълс

 • Магистър по педагогика

 • Специалност: Учебни програми и образователен процес

 • Щатски университет Никълс

Макензи Кели

Преподавател по английски език и литература
m.kelley@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Педагогика на английски език

 • Университет на Мейн във Фармингтън, САЩ

Димитра Лепидо

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
d.lepidou@acsbg.org
 • Магистър: Комуникации

 • Специалност: Език, литература, медии

 • Бакалавър

 • Специалност: Английска филология

 • Магистър

 • Специалност: Организационна психология и междукултурно управление

 • Софийски университет: „Св. Кл. Охридски“

Шарлът (Кали) Карю-Милър

Преподавател по английски език и литература
c.carew-miller@acsbg.org
 • Магистър

 • Педагогика на обучението по английски език

 • Колумбийски университет (очаквано през 2021)

 • Бакалавър

 • Английски език и близкоизточни науки

 • Допълнителна квалификация: Преподавателски лиценз в Масачузетс

Елън Ренард

Преподавател по английски език и литература
e.rennard@acsbg.org
 • Магистър

 • Английски език

 • Колеж "Мидълбъри", Мидълбъри, Вермонт, САЩ

 • Бакалавър

 • Самостоятелно проучване, Американистика (с отличие)

 • Университет "Принстън", Принстън, Ню Джърси, САЩ

 • Пожизнен сертификат за преподаване на английски език в гимназиален курс, Мисури, САЩ

Патрик Бикнел

Преподавател по английски език и литература
p.bicknell@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Медии и масови комуникации

 • Университет на Северна Каролина

 • Професионален сертификат за преподаване

Д-р Неда Жечева

Преподавател по английски език и литература
n.zhecheva@acsbg.org
 • Доктор, Специалност: Интеркултурно възпитание

 • Магистър, Специалност: Европеистика

 • Бакалавър, Специалност: Английска филология

 • СУ “Св. Кл. Охридски”

 • Професионална квалификация: Учител по английски език и литература

Катедра по английски език в осми клас

Румяна Иванова

Ръководител на катедрата / Преподавател по английски език в осми клас
r.ivanova@acsbg.org
 • Магистър

 • Първа специалност: Английска филология

 • Втора специалност: Руски език

 • Професионална квалификация: Учител по английски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски"

Елка Дачева

Преподавател по английски език в осми клас / Декан на 8. клас / Ръководител на блок Black Eagles
e.dacheva@acsbg.org
 • Магистър по Автоматика и системотехника

 • Технически университет - София

 • Преквалификация: Учител по английски език

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Поля Маринова

Преподавател по английски език в осми клас
p.marinova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Aнглийски език и литература

 • Професионална квалификация: Филолог - преподавател по английски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски

 • Магистър

 • Специалност: Aнглийска литература

 • Колеж Мидълбъри, САЩ

Велислава Цветкова

Преподавател по английски език в осми клас
v.tsvetkova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Aнглийски език и литература

 • Професионална квалификация: Филолог - преподавател по английски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски

 • Магистър

 • Специалност: Aнглийска литература

 • Колеж Мидълбъри, САЩ

Лоръл Змолек-Смит

Преподавател по английски език в осми клас
l.zmolek-smith@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Университет на Северна Каролина, САЩ

 • Бакалавър

 • Първа специалност: Латиноамерикански науки

 • Втора специалност: Творческо писане

 • Специалност: Преподаване на английски език като втори чужд език

 • Университет Интер Aмерикан в Пуерто Рико

Джулиан Френд

Преподавател по английски език в осми клас/ Декан на 8. клас / Ръководител на блок Black Eagles
j.friend@acsbg.org
 • Магистър по Техническа комуникация

 • Тексаски технически университет, САЩ

 • Бакалавър по Английски език и литература

 • Университет на Арканзас, САЩ

Моли О’Кийф

Преподавател по английски език в осми клас
m.okeefe@acsbg.org
 • Бакалвър

 • Специалност: Театър

 • Колеж „Мидълбъри“, Върмонт, САЩ

 • Сертификат за преподаване на английски език на чужденци

 • Университет Кембридж

Симка Стефанова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОСМИ КЛАС
s.stefanova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Маркетинг

 • Университет Портсмут, Великобритания

 • Бакалавър

 • Специалност: управление на туризма

 • Университет Портсмут, Великобритания

 • Следдипломна квалификация: Преподавател по английски като чужд език

 • Нов български университет

Марк Джервис

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОСМИ КЛАС
m.jervis@ascbg.org
 • Магистър по Професионално писане

 • Специалност: Повествователна нехудожествена литература

 • Университет Фалмут, Великобритания

 • Бакалавър

 • Специалност: Графичен дизайн

 • Университет Нотингам Трент, Великобритания

 • Професионална квалификация: Преподавател по английски като втори чужд език от CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

Греъм Патисън

Преподавател по английски език в 8. клас
g.pattison@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалности: Английски език и лингвистика, науки за живота

 • Манчестърски университет

 • Бирмингамски университет, Бирмингамски университет, Следдипломна квалификация по преподаване на английски език

 • Сертификат за преподавател по английски език: Cambridge English (CELTA)

 • Сертификат за преподаване на граматика и писане от Escuela Politecnica Nacional (Ecuador)

Валентина Калина

СТАЖАНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В 8. КЛАС
v.kalina@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Английска и американска литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски"

 • Професионална квалификация:

 • Филолог - преподавател по английски език и литература

Кристийн Танасулас

Преподавател по владеене на разговорен английски език
c.thanasoulas@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Английски език

 • Щатски университет на Ню Йорк, Колеж във Фредония

 • Магистър по педагогика

 • Калифорнийски университет, Бъркли

Катедра по чужди езици

Явор Георгиев

Ръководител на катедрата / Преподавател по испански език и култура
y.gueorguiev@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Специалност: Нови технологии приложени в образованието, UNED, Испания

 • Магистър по Методология на чуждоезиковото обучение

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

 • Бакалавър по Испанска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, България

Анелия Милева

Преподавател по френски език
a.mileva@acsbg.org
 • Магистър по Френска филология

 • Професионална квалификация: Специалист френска филология и преподавател по френски език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кремона Павлова

Преподавател по немски език
k.pavlova@acsbg.org
 • Магистър по Българска филология

 • Професионална квалификация: българска филология и преподавател по български език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по Немска филология

 • Професионална квалификация: Германист и преподавател по немски език

 • Великотърновски университет ”Св. Св. Кирил и Методий”

Мария Велева

Преподавател по испански език
m.veleva@acsbg.org
 • Магистър по Испански език и литература

 • Втора специалност: Английски език

 • Професионална квалификация: Учител по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Мая Бонева-Николова

Преподавател по испански език / Декан на 11. клас
m.boneva-nikolova@acsbg.org
 • Магистър по Испанска филология

 • Втора специалност: Френски език

 • Професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Татяна Христозова

Преподавател по немски език
t.hristozova@acsbg.org
 • Доктор по философия

 • Европейска академия за компютизация (AEI), Белгия, Брюксел

 • Магистър по философия

 • Магистър

 • Специaлност: Немски език и литература

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Диана Генова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
d.genova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Немска филология

 • Втора специалност: Английски език

 • Професионална квалификация: Преподавател по немски език и литература, литературен превод

 • Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Мая Тодорова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
m.todorova@acsbg.org
 • Магистър по международни икономически отношения

 • Университет за национално и световно стопанство, София

 • Бакалавър по Испанска филология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Бакалавър по Икономика на търговията

 • Университет за национално и световно стопанство, София

 • Сертификат за владеене на испански език 94%, Университет в Малага, Испания

 • Професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература

Франческа Мео

Преподавател по френски език
f.meo@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: литературен превод и лингвистика

 • Университет Екс-Марсилия, Франция

 • Специалност: лингвистика, чужди езици и литература (френски, италиански и английски)

 • Професионална квалификация: Лингвист, учител по френски и италиански език, преводач

Катедра по хуманитарни науки и изящни изкуства

Д-р Зорница Семкова

Ръководител на катедрата / Преподавател по история / Координатор на Програмата IB
z.semkova@acsbg.org
 • Доктор по история, Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър по история

 • Специализация по съвременна история

 • Професионална квалификация: Специалист историк, преподавател по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ния Дечева

Преподавател по изобразително изкуство
n.decheva@acsbg.org
 • Магистър по Текстил и облекло

 • Професионална квалификация: Педагогика и методика на обучението, художник и преподавател по изобразително изкуство

 • ВИИИ ”Н. Павлович”

Йоанна Нинова

Преподавател по история / Декан на 12. клас / Ръководител на блок Phoenix
y.ninova@acsbg.org
 • Магистър, Специалност: Квалификация и пренасочване на работната сила

 • Бакалавър

 • Специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Бакалавър

 • Специалност: Културология

 • Професионална квалификация: Учител по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Кристофър Ван Суол

Преподавател по гражданско образование и история на САЩ / Декан на 9. клас
c.vanswol@acsbg.org
 • Бакалавър по История

 • Втора специалност: Политика

 • Университет Уисконсин – Ла Крос, САЩ

Д-р Васил Нинов

Преподавател по Теория на познанието
v.ninov@acsbg.org
 • Доктор по Средновековна история

 • Магистър по Средновековна история

 • Бакалавър по История

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Давид Пеев

Преподавател по философия
d.peev@acsbg.org
 • Магистър по Философия

 • Професионална квалификация: Учител по дисциплините от философския цикъл в средните училища

 • Бакалавър по Философия

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Стилиана Воденичарова

Преподавател по музика / Декан на 9. клас
s.vodenicharova@acsbg.org
 • Магистър по Музикална педагогика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Бакалавър, Специалност: Джаз и поп пеене

 • Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Тейлър Болдуин

Преподавател по история
t.baldwin@acsbg.org
 • Магистър по педагогика

 • Институт по педагогика на Онтарио

 • Бакалавър по антропология

 • Университет Трент

 • Trent University

Ивайло Лозанчев

Преподавател по история
i.lozanchev@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Професионална квалификация: Преподавател по история

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Териса Кухел

Преподавател по гражданско образование и география / Координатор на програмата CAS за IB
t.kuhelj@acsbg.org
 • Бакалавър с отличие

 • Първа специалност: География

 • Втора специалност: Френска филология

 • Бакалавър по педагогика

 • Специалност: Учител в прогимназиални и гимназиални класове

 • Университет Куинс, Кингстън, Канада

Миглена Жечева

Преподавател по география / Декан на 10. клас
m.zhecheva@acsbg.org
 • Магистър

 • Специланост: География

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Професионална квалификация: Климатолог, учител по география, история и английски език

Венета Хинковска

Преподавател по история и предприемачество / Декан на 11. клас
v.hinkovska@acsbg.org
 • Магистър по Международни организации и многостранна дипломация

 • Бакалавър по История

 • Специалност: История

 • Втора специалност: Минало и настояще на Югоизточна Европа

 • Професионална квалификация: Учител по история

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Предприемачество: Стартиране на иновативен бизнес

 • Университет на Мериленд

Д-р Невена Георгиева

Преподавател по философия
nevena.georgieva@acsbg.org
 • Доктор по философия

 • Специалност: "Етически и социални проблеми на изкуствения интелект"

 • Магистър, Специалност: Политология

 • Бакалавър

 • Специалност: Философия

 • СУ "Св. Кл. Охридски"

 • Професионална квалификация: Учител по дисциплините от философския цикъл в средните училища

Грант Гънтър

Преподавател по история / Ръководител на блок Golden Lions
g.gunther@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалности: История и средно образование

 • Щатски колеж “Джонсън”, Върмонт, САЩ

 • Курсове по Спортен мениджмънт

 • Колеж Шеймплейн, Върмонт, САЩ

 • Сертифициран педагог от

 • National Geographic

Йън Йейтс

Преподавател по география
I.Yeats@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Геология

 • Бакалавър

 • Специалност: Икономика

 • Тексаски университет в Остин

Василена Стоянова

Стажант-преподавател
v.atanassova@acsbg.org
 • Магистър

 • Психология

 • Военна академия "Г. С. Раковски"

 • Бакалавър

 • Философия

 • Университет на Единбург

 • Бакалавър

 • История и философия, профил културна антропология

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Джейк МакГрю

Преподавател по предприемачество и икономика
j.mcgrew@acsbg.org
 • Магистър по публична администрация

 • Централноевропейски университет

 • Бакалавър

 • Икономика, музика

 • Университет на Орегон, САЩ

Катедра по математика и информатика

Надежда Константинова

Ръководител на катедрата / Преподавател по математика
n.konstantinova@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ани Иванова

Преподавател по математика
a.ivanova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Преквалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Борислава Кирилова

Преподавател по математика / Ръководител на Блок Tangra
b.kirilova@acsbg.org
 • Доктор по математика

 • Институт по математика и информатика - БАН

 • Магистър по Приложна математика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Елка Кондакова

Преподавател по информатика
e.kondakova@acsbg.org
 • Магистър, инженер

 • Специалност: Уредостроителни електрически микромашини и апарати

 • Технически университет, София - филиал Пловдив

 • Професионални квалификации: Преподавател по информатика и информационни технологии

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

 • Преподавател в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Валентина Борисова

Преподавател по информатика
v.borisova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по математика и информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Паулина Тодорова

Преподавател по информатика
p.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Д-р Росица Тодорова

Преподавател по информатика
r.todorova@acsbg.org
 • Магистър по Математика и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по информатика

 • Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Криста Кожухарова

Преподавател по математика
k.durcheva@acsbg.org
 • Бакалавър по Математика и информатика

 • Специалност: Математика и информатика

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Николай Димитров

Преподавател по математика
n.dimitrov@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Математика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Мариан Йовчевски

Преподавател по информатика и компютърни науки
m.yovchevski@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Технологичен дизайн и приложна информатика

 • Университетски колеж „ВИА“ и Бизнес училище по дизайн „ТЕКО“, Дания

 • Професионални квалификации: Диплома за преподаване на компютърни науки (IB); Дипломa за обучение по Информационни технологии в глобалното общество (IB); Общ международен сертификат за преподавател в гимназиален курс по компютърни науки

Д-р Катерина Велчева

Преподавател по математика за напреднали
k.velcheva@acsbg.org
 • Доктор по математика, Станфорд

 • Бакалавърска степен от MIT

 • Първа специалност: Математика

 • Втора специалност: Икономика

Хоакин Ролон

Преподавател по математика
j.rolon@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Биотехнологии и инженерство, Чилийски технически университет, Сантяго, Чили

 • Магистър

 • Творческо писане, Висше писателско училище, Мадрид, Испания

Дан Ангелов

Преподавател по математика
d.angelov@acsbg.org
 • Магистър

 • Образователен мениджмънт

 • Бакалавър

 • Педагогика на обучението по математика и физика

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Елка Веселинова

Преподавател по математика
e.veselinova@acsbg.org
 • Магистър

 • Педагогика на обучението по английскии език като втори език

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 • Магистър

 • Математика

 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Иван Причкапов

Преподавател по математика
i.prichkapov@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Математика и стопанско управление

 • Американски университет в България, Благоевград

 • Професионална квалификация

 • Педагогика на обучението по математика

 • Нов български университет, София

Радка Генчева

Преподавател по математика
r.gencheva@acsbg.org
 • Магистър

 • Математика

 • Допълнителна квалификация: английски език и американистика

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Раджа Маруа

Преподавател по информатика
r.marwaah@acsbg.org
 • Магистър

 • Софтуерно инженерство

 • Университет на Йорк

 • Магистър

 • Приложна педагогика за гимназиален курс

 • Университет "Дийкин"

 • Бакалавър

 • Информационни технологии

Ребека Трайтол

Преподавател по математика
r.trythall@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Математика

 • Университет на Кент

 • Следдипломна квалификация

 • Педагогика на преподаването по математика

 • Университет на Стратклайд

Катедра по природни науки

Диана Владимирова

Ръководител на катедрата / Преподавател по химия
d.praznikova@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Химия и информатика

 • Професионална квалификация: Преподавател по химия и информатика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

 • Магистър

 • Специалност: Съдебни и промишлени биоаналитични техники

 • Лондон Метрополитън университет, Великобритания

Д-р Красимира Чакърова

Преподавател по физика
k.chakarova@acsbg.org
 • Доктор по физика (ядрена физика)

 • Магистър по Ядрена тeхника

 • Професионална квалификация: Физик и преподавател по физика

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Крисчън Йънгс

Преподавател по физика и астрономия / Преподавател по въведение в природните науки за осми клас / Ръководител на Блок Dulo
c.youngs@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Науки за земята

 • Мичигански Университет, САЩ

Павлина Иванова

Преподавател по химия
p.ivanova@acsbg.org
 • Магистър, Специалност: Инженер – химик

 • Професионална квалификация: Преподавател по химия и опазване на околната среда

 • Висш химико-технологичен институт - София

Силвия Русева

Преподавател по физика
s.rousseva@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Физика на твърдото тяло

 • Професионални квалификации: Преподавател по физика и астрономия и Преподавател по английски език и литература в средните училища

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Ваня Ангелова

Преподавател по физика
v.angelova@acsbg.org
 • Магистър по Физика

 • Професионална квалификация: Преподавател по физика и астрономия

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Д-р Ганка Динева

Преподавател по биология / Ръководител на Блок Magma
g.dineva@acsbg.org
 • Доктор по Генетика на развитието, Университет Берген, Норвегия

 • Магистър по Молекулярна биология и Генетика на човека

 • Специализация: Физиология на човекa и животните

 • Професионална квалификация: Педагогика на обучението по биология

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Атанас Иванов

Асистент в химическата лаборатория
a.ivanov@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Аквакултури

 • Магистър

 • Специалност: Аквакултури

 • Тракийски университет, България

Христина Грънчарова

Преподавател по химия
h.grancharova@acsbg.org
 • Магистър - Учител по химия

 • Специалност: Химия и информатика

 • Магистър по химия

 • Специалност: Полимери

 • Бакалавър по компютърна химия

 • СУ „Св. Климент Охридски”

Джошуа Кларк

Преподавател по химия
j.clark@acsbg.org
 • Бакалавър, Специалност: приложни науки

 • Бакалавър

 • Специалност: педагогика

 • Университет Куинс, Онтарио, Канада

 • Минно инженерство

 • Професионални квалификации: Сертифициран учител в Онтарио

Брена Колдрън

Преподавател по физика / Декан на 12. клас / Ръководител на блок Phoenix
b.coldren@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Геофизика

 • Втора специалност: Математика

 • Тексаски университет в Остин

 • Професионална квалификация: Преподаване в гимназиален курс

 • Университет на Колорадо в Денвър

Алисън Готие

Преподавател по биология
a.gauthier@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Биохимия

 • Колеж Елмира, Ню Йорк

 • Магистър

 • Специалност: Образование

 • Колеж „Свети Майкъл,“ Ню Йорк

 • Сертифициран педагог от National Geographic

Д-р Араш Аджамонд

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ
a.arjomand@acsbg.org
 • Доктор по биохимия и молекулярна биология

 • Университет Монаш, Мелбърн, Австралия

 • Изследователска специалност: Клетъчна и молекулярна биология

 • Университет Дикън, Мелбърн, Австралия

 • Бакалвър по биологични науки

 • Университет Дикън, Мелбърн, Австралия

Георгия Иванова

Преподавател по химия
g.ivanova@acsbg.org
 • Магистър

 • Аналитична химия

 • Бакалавър

 • Химия

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

София Бейзингър

Преподавател по биология
s.benzinger@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Педагогика на преподаването по биология и френски език като втори език

 • Университет "Куийнс"

 • Бакалавър

 • Биология

 • Университет "Уестърн"

Вероника Колева

Преподавател по химия и АСИСТЕНТ В ХИМИЧЕСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ
v.koleva@acsbg.org
 • Магистър (предстоящо)

 • Приложна химия

 • Бакалавър

 • Химия, физикохимия и педагогика

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Катедра по спорт

Стефка Папазова

Ръководител на катедрата / Преподавател по спорт
s.papazova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по тенис

 • Национална спортна академия

 • Преквалификация: Журналистика – печат

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Данчо Стойчев

Преподавател по спорт
d.stoychev@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по водни ски

 • Национална спортна академия

Рая Гигова

Преподавател по спорт / Ръководител на Блок Flaming Tigers
r.gigova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по ски

 • Национална спортна академия

 • Втора квалификационна степен

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Веселина Тепешанова

Преподавател по спорт / Ръководител на Блок Falcons
v.tepeshanova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по лека атлетика

 • Национална спортна академия

 • Преквалификация: Бизнес мениджмънт, маркетинг и реклама

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Владимир Маринов

Преподавател по спорт
v.marinov@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по футбол, Треньор по водни ски, Спортна журналистика

 • Национална спортна академия

Валери Банчев

Преподавател по спорт / Директор на спортната програма
v.banchev@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Спа култури и източни аква практики

 • Бакалавър, Специалност: Треньор и преподавател по волейбол

 • Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание

 • Национална спортна академия

Адриан Груев

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО СПОРТ
a.gruev@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Треньор по футбол

 • Магистър

 • Специалност: Спортен мениджмънт

 • Национална спортна академия

 • Професионален ски инструктор

Марк Макгивърн

Преподавател по спорт
m.mcgivern@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Треньорство и спортно развитие

 • Университет "Абърти", Дънди, Шотландия

Програма по изпълнителски изкуства

Борис Панкин

Директор на Програмата по изпълнителски изкуства
b.pankin@acsbg.org
 • Магистър

 • Специалност: Режисура за драматичен театър

 • НАТФИЗ

Кристиан Попов

Диригент на хора на колежа / Музикален директор на училищния мюзикъл
k.popov@acsbg.org
 • Магистър, Специалност: Хорово дирижиране

 • Бакалавър, Специалности: Дирижиране и Кларинет

 • Национална музикална академия „Панчо Владигеров”

Мариан Бачев

Директор на програма "Българска драма"
m.bachev@acsbg.org
 • Бакалавър, Специалност: Актьорско майсторство за драматичен театър

 • Магистър, Специалност: Мениджмънт на сценичните изкуства

 • Национална Академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кр. Сарафов"

Милена Цолова

Акомпаниатор на хора на колежа / Ръководител на инструменталната програма
m.tsolova@acsbg.org
 • Бакалавър, Специалности: Пиано и Педагогика на обучението по музика

 • Национална музикална академия „Панчо Владигеров”

 • Магистър, Специалност: Пиано

 • Университет на Южна Флорида, Тампа, САЩ

Анастасия Неделчева

Директор на танцовата програма
a.nedelcheva@acsbg.org
 • Специалност: Танц

 • Софийска опера и балет

 • Национално училище за танцово изкуство, София

 • Професионално балетно училище, Цюрих, Швейцария