Дистанционно обучение в колежа 2.0

След като първата седмица на дистанционното обучение в колежа е зад гърба ни, налична е и систематизирана цялостна обратна връзка от преподаватели, ученици и родители за това какво работи и какво следва да се подобри. Със задълбочаването в преподаване и учене онлайн в условията на криза, естествено е процесът да продължи да се развива към все по-ефективно посрещане на академичните и социалните потребности на нашите ученици.

Преподавателите в колежа постоянно предоставят обратна връзка и споделят нови идеи за подобряване на опита за учениците в условията на дистанционното обучение. Идеите включват задания, основани на интересни въпроси от деня, както и технологична възможност за проследяване ангажираността на учениците в образователния процес. Някои предложения включват и различни учебни приложения и онлайн ресурси, въвеждането на седмични графици за учениците и още много педагогически практики. 

Някои аспекти на дистанционното обучение, които администрацията на колежа в момента разглежда, включват подобряване на ефективността на онлайн предаването на уроци и коригиране на съотношението между преподаване и задачи за индивидуална подготовка. Освен това училището преценява времето, необходимо на учениците за завършване на дадена работа и начините да им помогне да се адаптират по-добре към промяната и управление на времето си в онлайн образователна среда.

Социалната активност е почти толкова важна, колкото и академичните предизвикателства. Затова колежът насърчава работата във виртуални групи чрез Google Hangouts и екипното изпълнение на задания в Google Docs, почти както работят учениците и във физическа класна стая. Кратките видео разговори в Google Hangouts също се очертават като чудесен начин за учениците да поддържат контакт със своите преподаватели и помежду си, подобно на часовете за консултации в учебния комплекс на колежа или съвместна обедна почивка. 

Ученическите инициативи в колежа също се адаптират. Например, традиционният шахматен турнир на колежа се премести онлайн и учениците се състезаваха с готовност

Американският колеж в София има щастието да разполага със солидна технологична основа, което е изключително полезно в този труден период. Постоянно наблюдаваме и оценяваме използването на технологиите и колежът непрестанно проучва начини за оптимизация, което да осигури на учениците и преподавателите повече време и свобода да постигат своите академични цели чрез ефективно общуване и сътрудничество онлайн.

По стечение на обстоятелствата дистанционното обучение също така преподава ценни уроци на общността на колежа за себеопознаване, размишление и издръжливост и устойчивост. Колежът внимателно следи образователния процес на учениците и, при необходимост, въвежда подобрения и корекции в движение. Крайната цел на Американския колеж остава непроменена - да продължава да следва мисията си и да осигурява възможно най-доброто гимназиално образование в тази ситуация.