Колежът започва конкурс за проектиране в партньорство със Софтгруп

На 15 февруари Американският колеж в София стартира конкурса We Build our Future Together за проектиране на постамент за пластмасови капачки. Конкурсът се организира съвместно от Американския колеж в София, Бизнес парк София и Софтгруп. Победителят или екип от трима ученици, според оценката на комисията с представители на Бизнес парк София и Софтгруп, ще получи 5000 лв. за финансиране на изработката и изпълнението на дизайна. Проектираният от тях постамент ще бъде поставен на предварително определено място в Бизнес парк София през май 2023 г.