Американският колеж в София ще провежда виртуални Дни на отворените врати

С цел да намалим риска за кандидат-гимназистите, техните семейства и служителите в Американския колеж в София по време на пандемията от COVID-19, колежът реши да провежда всички Дни на отворените врати 2020-2021 в онлайн формат.

Събитията ще се състоят в предварително обявените дни и часове. Регистрираните за тях гости ще получат предварителна информация, както и линкове за включване в онлайн срещите чрез платформата Zoom. Там по време на срещата гостите ще могат да получат допълнителна информация и да отправят своите въпроси относно учебния процес и приемния изпит в колежа след 7. клас.

Обиколките на учебния комплекс, които са неделима част от нашите Дни на отворените врати, също ще се провеждат, в по-малки групи и в отделен ден и час. Регистрираните за Дните на отворените врати гости ще имат възможност да се запишат и за обиколка на учебния комплекс допълнително.

Местата за първите два от първоначално обявените Дни на отворените врати вече се изчерпаха, но можете да се запишете за някое от предстоящите онлайн събития:

18 ноември 2020 г., сряда, 16:00

10 декември 2020 г., четвъртък, 16:00

9 януари 2021 г., събота, 10:30 и 13:30 

12 януари 2021 г., вторник, 16:00

За прием след 8. и 9. клас - 24 ноември, вторник, 18:00