АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ

ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2019Уважаеми кандидати,

Всички места, обявени за прием на ученици от Випуск 2024 са запълнени. 

С това Американският колеж завършва процедурата по прием 2019.

Пожелаваме ви весело лято!