Admission Exam 2020

Vacant Spots as of July 14, 2020

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ
ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2020

БРОЙ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА КЪМ 14.07.2020

 


Уважаеми кандидати,

Към 14.07.2020 г. остават 25 (двадесет и пет) незаети места.

От 15.07.2020 г. Американският колеж кани за записване кандидатите с резултат от 57.86% до 53.52%. Документите за записване могат да бъдат получени от 10:00 до 17:00.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА, НА 16.07.2020 Г. В 17:00 ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.