Онлайн часовете в Американския колеж в София продължават в преработен формат

В отговор на обратната връзка от ученици, преподаватели, ръководители на катедри и родители, колежът изменя своите планове и очаквания към дистанционното обучение до края на м. ноември. Промените целят да намалят времето, което учениците и учителите прекарват пред компютърните екрани и да предоставят повече възможности за по-гъвкава индивидуална подготовка. 

Така например, по предметите, които се изучават в блокове от по два учебни часа, само първият час ще изисква едновременното онлайн участие на всички. През останалите 40 минути учениците ще работят индивидуално по този материал, без да са задължени да бъдат онлайн. Преработени са и плановете за учебните предмети с по един учебен час, занятията по спорт, свободноизбираемите предмети и извънкласните дейности. 

С промените в структурата на учебните дни и запазването на първоначалната училищна програма, преподавателите и учениците в колежа ще разполагат с повече възможности да регулират времето, прекарано пред екраните, да управляват напредъка на своите проекти по-ефективно и да балансират натоварването от академичните и извънкласните им задължения.