НАСРОЧВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ И НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

На основание на чл. 258, ал. (2) и член 259 ал. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба номер 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, моля, запознайте се със заповед за насрочване на изпит за промяна на годишна оценка по английски език (профилиращ предмет) за 11. клас.