Ергономични приставки за бюра

Произведени в SCIFI

Усърдната работа в нашия Ученически институт за компютърни иновации и производства (SCIFI) продължи до самия край на учебната година. Цел на най-новия проект на иноваторите от колежа беше да облекчи умората, свързана с продължителното седене зад бюро в контекста на дистанционното обучение. За да постигнат задачата, те използваха материалите в работилницата в Учебния комплекс „Америка за България“. Оборудван с машина за лазерно изрязване, 3D принтери, лаборатория за компютърно проектиране и дърводелница, SCIFI осигурява на учениците възможности да помагат на общността на колежа, с добавеното предимство да учат в процеса.

SCIFI иноваторите подхождат творчески към предизвикателствата на продължителното седене: “stand-up” бюро. Това е приставка, която дава възможност на използващите преносим компютър да продължат в изправено положение своята работата с устройството.

Няколко учители от колежа предприемат изработката на такива приставки в SCIFI. Дейвид Йорданов, управител на института, споделя, че идеята възниква по време на 100 километров велопоход, когато той и негови колеги от колежа разискват ползите от “stand-up” бюрата. “Достигнахме заключението, че ще бъде прекрасно да направим един прототип в SCIFI.”

След продължително разработване, първият модел е създаден с машината за лазерно изрязване. Останалите учители също са поканени да си поръчат собствена приставка с индивидуална лазерна гравюра. Проектът набира популярност и така се превръща в една от ключовите инициативи в SCIFI през втория срок.

SCIFI комитетът бързо се включва в изработката на повече от 20 приставки, които са лесни за сглобяване, регулиране на височината и разглобяване. Учениците помагат с допълнителни подобрения по дизайна и със самото производство на първите “stand-up” бюра на колежа. Изпълнението на проекта е трудоемко. По думите на Дейвид Йорданов, “Учениците и аз научихме много от процеса на изработка. Когато произвеждаш нещо от такъв мащаб, макар че основната работа е автоматизирана и се контролира от компютър, все пак остава много работа, която трябва да се свърши на ръка. В условията на епидемия това се оказа голямо предизвикателство.”

Надяваме се, че предстоящата учебна година ще позволи присъственото изпълнение на повече творчески и технологични проекти в колежа, както и че ще бъдат осъществени още инициативи в подкрепа на мисията на училището.

The hard work at our Student Computer Innovations and Fabrication Institute (SCIFI) continued all the way up to the end of the school year. The latest project of the ACS innovators aimed to help alleviate fatigue associated with prolonged sitting at a desk in the context of distance learning. To achieve the task at hand, the creators used the facilities at our makerspace, situated at the foot of the America for Bulgaria Campus Center. Equipped with a laser-cutter, 3D printers, Computer-Assisted Design facilities, and a carpentry workshop, SCIFI provides the students with opportunities to help our community, with the added benefit of learning while doing so.  The SCIFI Makers have come up with a creative approach to alleviating fatigue: stand-up desks. Ergonomic solutions like these have become increasingly popular worldwide and offer the laptop (or Chromebook) users to work with their devices while standing up for a stretch.  Several ACS teachers initiated the production of such desks at SCIFI. David Yordanov, the manager of the Institute, shared that the idea was born on a 100+ km cycling trail where he and some ACS colleagues discussed the benefits of stand-up desks. “We got to the conclusion that it will be great to prototype one in our makerspace.”

The hard work at our Student Computer Innovations and Fabrication Institute (SCIFI) continued all the way up to the end of the school year. The latest project of the ACS innovators aimed to help alleviate fatigue associated with prolonged sitting at a desk in the context of distance learning. To achieve the task at hand, the creators used the facilities at our makerspace, situated at the foot of the America for Bulgaria Campus Center. Equipped with a laser-cutter, 3D printers, Computer-Assisted Design facilities, and a carpentry workshop, SCIFI provides the students with opportunities to help our community, with the added benefit of learning while doing so.  The SCIFI Makers have come up with a creative approach to alleviating fatigue: stand-up desks. Ergonomic solutions like these have become increasingly popular worldwide and offer the laptop (or Chromebook) users to work with their devices while standing up for a stretch.  Several ACS teachers initiated the production of such desks at SCIFI. David Yordanov, the manager of the Institute, shared that the idea was born on a 100+ km cycling trail where he and some ACS colleagues discussed the benefits of stand-up desks. “We got to the conclusion that it will be great to prototype one in our makerspace.”

Президентът на Комитета „SCIFI” Мартин Донев ’22 изпробва прототип

Президентът на Комитета „SCIFI” Мартин Донев ’22 изпробва прототип

Готови за доставка приставки