Приемният изпит в Американския колеж в София е насрочен за 6 юни, 2020 г.

Във връзка с обявените нови дати за държавните зрелостни изпити и свързаните с тях задължения на преподавателите, Американският колеж обявява нова дата на приемния изпит след 7. клас: 6 юни 2020 г., събота.

Изпитът ще се проведе при стриктно спазване на мерки за безопасност, наложени във връзка с епидемията от коронавирус.

Надяваме се новата дата, 6 юни 2020 г. да е окончателна и усилията ни за безпроблемно и безопасно провеждане на изпита да са успешни. Ще продължаваме редовно да информираме кандидат-гимназистите и техните семейства за подготовката на нашия изпит.