Американският колеж в София преминава на дистанционно обучение онлайн

С оглед най-скорошната заповед от Министерството на здравеопазването, Американският колеж в София ще провежда учебните занятия дистанционно от 29 октомври до 12 ноември. Всички часове и свободноизбираеми предмети ще се провеждат синхронно според съществуващия училищен график. На педагогически съвет днес администрацията и преподавателите в колежа ще прегледат и обновят протоколите за онлайн обучение, с които колежът разполага.