Заедно за Кольо Тонков, Випуск 2019

Средства за лечение след катастрофа

В началото на лятото Кольо Тонков от випуск 2019 претърпява тежка катастрофа, в следствие на която изпада в кома. За съжаление, почти три месеца по-късно неговото състояние не се подобрява и той има нужда от хоспитализация с процедури в барокамера и евентуално лечение в чужбина.

Към момента, за започване на тези процедури семейството на Кольо има нужда от 5000 лв. Средства в подкрепа възстановяването на Кольо можете да дарите по сметката на баща му:

Име: Тонко Колев Тонков

IBAN: BG 24 BUIN 9561 1000 6358 78

BIC: BUINBGSF

Гр. Ловеч, 5500 ул. "Сливница" 13

От името на семейството, съучениците и приятелите на Кольо, както и на цялата общност на Американския колеж в София, благодарим на всички отзовали се.