Стипендии от Министерство на образованието и науката

Скъпи ученици,

Бих искал да споделя с вас една важна възможност за получаване на стипендия, вече достъпна и за учениците от колежа. По силата на неотдавна приет от правителството закон учениците, справящи се добре в академичен план и обучаващи се в български училища, имат право да получават стипендии за академични постижения. Стипендиите се осигуряват от българския държавен бюджет и се определят всяка година от Закона за годишния бюджет на България. Тези средства се разпределят пропорционално сред българските училища въз основа на броя на отговарящите на условията ученици. Някои от условията са: учениците да са граждани на България, ЕС или Швейцарската конфедерация, да са дългосрочно или постоянно пребиваващи в България и да са включени в българската академична програма на колежа. Процедурите за кандидатстване и изискванията за получаване на такива стипендии въз основа на академични постижения са публикувани в настоящия раздел на уебсайта на колежа.

Моля, обърнете внимание, че всички ученици от колежа, които отговарят на установените критерии, ще получат съобщение от Учебен отдел в началото на януари и ще бъдат поканени да попълнят заявление за получаване на стипендия. Крайният срок за подаване на това заявление ще бъде 23 януари. Всички кандидатури, получени до крайния срок, ще бъдат прегледани от Комитета по стипендиите на колежа, в който участват членовете на Надзорната комисия на Декана (DFAC) и други членове от администрацията. Одобрените ученици ще бъдат уведомени директно и ще имат възможност да договорят график за отпускане на средствата.

Още веднъж за мен е удоволствие да ви съобщя тази възможност за получаване на стипендии за успех. Ако имате въпроси по тази програма, моля, насочете ги към Учебен отдел или офиса на Декана на учениците.

С най-добри пожелания,

Д-р Ричард Юинг
Президент
Американски колеж в София

Обновена: Заповед (PDF)

Обновени: Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в Американския колеж в София (PDF)