Сгради

campus_buildingsjpg

Острандър Хол помещава рецепцията и главното фоайе, административни офиси (Офиса на декана, Офис „Развитие”, бизнес офиса, Офиса на академичните съветници и училищните психолози), стаите за извънкласни дейности, конферентната Зала на посланиците, Ученическия институт за компютърни иновации и производства, Аудио-видео студиото, кабинетите на училищния лекар, фитнес центъра и Аудитория „Уитакър”. Аудиторията „Уитакър” е кръстена в чест на Роджър и Сюзън Уиктакър за отдадената им служба към Американския колеж в София. В отговор на петиция от ученици на колежа през 1994 г., Бордът на настоятелите посвещава аудиторията като признание за специалната роля на семейство Уитакър за повторното отваряне на колежа. Роджър служи като първият президент от 1992-1994 г., а Сюзън се присъединява към малкия екпи американски и български преподаватели, които посрещат и обучават първия випуск от 100 ученици. Залата разполага с 380 места и в нея се изнасят представления на учениците (концерти, театрални и музикални продукции, шоу-програми и др.), провеждат се срещи с гост-лектори, както и редовни общи срещи и събрания на учениците.

Учебният център „Америка за България” е домът на Библиотеката „Гипсън”, трапезарията и кухненските помещения, кафенето, отворени пространства за ученически дейности, Залата за срещи "Ан Ферън", Центъра за писане „Джим Клейтън”, помещения за обслужване на трапезарията и поддръжка на учебния комплекс.

Джераси Хол помещава класните стаи и офисите на Катедрата по природни науки, лабораториите по химия, физика и биология, както и спортна зала с оборудване за вдигане на тежести, гимнастика и танци. В миналото известна и като Сградата по природни науки (Science), днес тя носи името на проф. Карл Джераси, световноизвестнен учен, писател и меценат. Карл Джераси е бил ученик в Американския колеж в София до заминаването си за Америка през 1939 г.

 

Сандърс Хол помещава класните стаи и офисите на Катедрата по английски език за осми клас и Катедрата по английски език и литература, ИТ офиса, още един кабинет на училищен психолог и офиса и класни стаи на Отдел „Външни програми”. Сградата е кръстена в памет на Ъруин Т. Сандърс. Д-р Сандърс е преподавател в колежа от 1931 г. до 1934 г. и служи като Декан на момчетата от 1936 до 1939 г. Настоятел е на колежа от 1961 г. до 2005 г. и служи като Председател на борда от 1976 до 1991 г.

Сграда №5 е домът на Катедрата по математика и информатика, Катедрата по чужди езици, класните стаи по изящни изкуства и чужди езици, както и Концертната зала със 180 места.

Абът Хол помещава офисите и класните стаи на Катедрата по хуманитарни науки и изящни изкуства, офисите на преподавателите по информатика и компютърните лаборатории, офисите на Катедрата по спорт, три спортни зали и офиса на охраната. Сградата носи името на г-жа Айнийз Абът, отговаряла за обучението на момичетата през годините, когато колежът се е намирал в гр. Самоков.

Сграда №7 е сградата на Катедрата по български език и литература и помещава класните стаи и офисите на преподавателите от катедрата.

Галерия