Катедра по спорт

Стефка Папазова

Ръководител на катедрата / Преподавател по спорт
s.papazova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по тенис

 • Национална спортна академия

 • Преквалификация: Журналистика – печат

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Данчо Стойчев

Преподавател по спорт
d.stoychev@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по водни ски

 • Национална спортна академия

Рая Гигова

Преподавател по спорт / Ръководител на Блок Flaming Tigers
r.gigova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по ски

 • Национална спортна академия

 • Втора квалификационна степен

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Веселина Тепешанова

Преподавател по спорт / Ръководител на Блок Falcons
v.tepeshanova@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по лека атлетика

 • Национална спортна академия

 • Преквалификация: Бизнес мениджмънт, маркетинг и реклама

 • Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”

Владимир Маринов

Преподавател по спорт
v.marinov@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Учител по физическо възпитание, Треньор по футбол, Треньор по водни ски, Спортна журналистика

 • Национална спортна академия

Валери Банчев

Преподавател по спорт / Директор на спортната програма
v.banchev@acsbg.org
 • Магистър, Специалности: Спа култури и източни аква практики

 • Бакалавър, Специалност: Треньор и преподавател по волейбол

 • Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание

 • Национална спортна академия

Адриан Груев

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО СПОРТ
a.gruev@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Треньор по футбол

 • Магистър

 • Специалност: Спортен мениджмънт

 • Национална спортна академия

 • Професионален ски инструктор

Кристиян Йонов

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО СПОРТ
k.yonov@acsbg.org
 • Бакалавър

 • Специалност: Учител по физическо възпитание

 • Национална спортна академия

Курсове

Спорт - 8.-12. клас 

Футбол, момичета, СИП - 9.-12. клас
Футбол, момчета, СИП - 9.-12. клас
Тенис и тенис на маса, СИП - 9.-12. клас
Волейбол, СИП - 9.-12. клас
Балкански народни танци, СИП - 9.-12. клас