Вълнуващи възможности за преподаване в колежа за 2020-2021 г.

Искате ли да станете част от един сплотен и мотивиран екип от преподаватели, посветен на осигуряването на качествено образование на своите ученици? Американският колеж в София търси  учители по английски език, български език и литература, математика, философия, информационни технологии и информатика за учебната 2020 - 2021 г. Ако можете да си представите себе си или някого, когото познавате като учител в колежа и носител на промяната в бъдещото образование в България, посетете този адрес, прегледайте изискванията и кандидатствайте, не по-късно от 5 юли.