Отворена е онлайн регистрацията за приемния изпит в колежа 2024 г.

Започна онлайн регистрацията за приемния изпит в Американския колеж в София за български ученици след 7. клас. Регистрирайте се до 6 март 2024 г.
Изпитът е насрочен за неделя, 24 март 2024 г. Такса за полагане на изпита: 60 лв.